Förändringar i medlemskapet

Medlemsavgiftens summa bestäms enligt situationen på förfallodagen (31.1), så efter det påbörjade pension, mödra- eller vårdledighet mm. Påverkar inte det pågående årets medlemsavgift, möjligen det kommande
året.

Ändring av medlemsavgiften:
Information om att pensionering, mödra- och vårdledighet påbörjats eller om arbetslöshet kommer endast till Barnmorskeförbundets kännedom genom att medlemmen själv rapporterat detta.
Dessa förändringsmeddelanden bör göras på Barnmorskeförbundets
webbplats Finlands Barnmorskeförbund – förändring av medlemsuppgifter – blanketten, hittas vid “lomakkeella”-länken. Du får gärna skriva på svenska fast blanketten tills vidare endast öppnar på finska. Viktigt att meddela på “viesti” -fältet det förändrade medlemskapet och datum för förändringen i följande fall:
Om det gäller t.ex. mödra- eller vårdledighet, meddela start- och
slutdatum, utan dessa kan inte typen av medlemskapet uppdateras. Då du
anmält dessa uppgifter, kan du betala den sänkta medlemsavgiften och
referensnumret på fakturan du fått.
Om du har återvänt från mödra- eller vårdledighet eller börjat arbeta igen,
men du fått en faktura med nedsatt avgift, meddela startdatum för
förändringen och efter det kan du betala den fulla medlemsavgiften och
använda referensnumret då den medlemsavgiftsfakturan du fått.
Om du har blivit arbetslös eller pensionerats, meddela startdatum och du kan betala den sänkta medlemsavgiften och referensnumret på fakturan
du fått.

Om du inte får kontaktuppgifterna eller typen av medlemskap förändrad via blanketten, visst meddelar du förändringen till Barnmorskeförbundet:
[email protected] Alltid då du tar kontakt, meddela ditt namn och ditt medlemsnummer. Det underlättar och påskyndar märkbart hanteringen av förändringen.

Förändring i kontaktuppgifter

Barnmorskeförbundets medlemmar som hör till Tehy, meddelar i första hand förändringen om kontaktuppgifterna via E-tjänster för medlemmar .
Barnmorskeförbundets medlemmar som inte hör till Tehy gör förändringen
på Barmorskeförbundets webbplats via blanketten, “lomakkeella” Finlands
Barnmorskeförbund – förändring av medlemsuppgifter. För att göra
förändringen behöver du uppge ditt medlemsnummer, som hittas på
medlemsavgiftsfakturan eller på baksidan av Tidskrift för Barnmorskor vid
adressfältet (7-siffrigt nummer).

Om du inte får kontaktuppgifterna eller typen av medlemskap förändrad via blanketten, visst meddelar du förändringen till

Barnmorskeförbundet:
[email protected]

Ändring av lokalförening ändras inte automatiskt, vid möjlig adressförändring, utan medlemmen måste själv meddela om önskan att byta förening, det kan göras via e-post.

 

Avbryta medlemskapet i Barnmorskeförbundet
Ifal

Avbryta medlemskapet i Barnmorskeförbundet
Ifall du vill avbryta medlemskapet i Barnmorskeförbundet: anmäl till kansliet med ett fritt formulerat meddelandet ditt namn, medlemsnummer och om önskan att avbryta medlemskapet i Barnmorskeförbundet. Du får en bekräftelse och efter det kan du förstöra din faktura.

Avsättning av medlem

Om medlemmen försummar sin plikt med att betala medlemsavgiften, är lokalföreningen berättigad att avsätta medlemmen.

Medlemskap

(i barnmorskestudier, oberoende av möjliga tidigare studier)

Studerandemedlemskapet avslutas vid anmält slutdatum, så till ordinariemedlem bör du ansöka med ny medlemsansökan.
Befriade från medlemsavgift är Barnmorskeförbundets och föreningarnas hedersmedlemmar, barnmorskestuderande i grundutbildning, medlemmar som är i missions- och biståndsarbete.