Kätilövala

”Minä lupaan ja vannon, Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta,
että kaikissa kätilöin toimissani sillä tavalla itseni käytän,
kuin siitä Jumalan ja omantuntoni edessä vastata taidan,
ja uskollisesti viljelen ne tiedot, joita olen oppinut,
niin että Jumalan turvin ja avulla hellästi ja väsymättä voinen itsekutakin palvella,
joka minua avuksensa vaatii,
olkoonpa ylhäinen taikka alhainen rikas taikka köyhä ja yöllä taikka päivällä,
sekä kaikin voimin ahkeroitsen että se vaimo, jonka tykö minä kutsutaan ja kuljetetaan,
vähimmällä vaaralla tulee tuskastansa kirvoitetuksi,
ja lapsi, jos suinkin mahdollista on, elävänä syntyy
ja saa tarpeellisen hoidon ja holhouksen. 

Hätätilatta en tahdo minä syntymistä jouduttaa,
ja sen kautta matkaansaattaa onnettomuuksia,
vaan kärsivällisesti ja napisematta odottaa oikeata aikaa.
Myöskin tahdon minä suurimmalla tunnollisuudella
estää keskoisten saantia taikka ennenaikaista synnyttämistä
sekä antaa niitä neuvoja
ja ruveta niihin varanpiteisiin sitä vastaan,
joihin minulla on taitoa ja oppia.
Jos joku minulle ilmoittaa salaisuuden
taikka jotakin semmoista tietooni uskoo,
jonka siveys salattavaksi vaatii,
olen minä siitä oleva muille puhumatta
ja sitä keviämielisesti saattamatta ilmi.
 
Ammattisisarusteni kanssa tahdon minä pitää
ystävällistä ja rauhallista kanssakäymistä
ja tarvittaissa auttaa heitä hyvillä neuvoilla
ja kernaalla avulla.
Jos yksi tahi useampi kätilöin tuodaan sinne,
mihin minä olen kutsuttu, tahdon minä
ystävällisesti ja hyvässä suosiossa neuvotella
heidän kanssansa ja sitä harrastaa,
josta tuskanalaiselle voisi olla parhain apu.
 
Noudatettavana olevata ohjesääntöä tahdon minä
parhaimman vointini mukaan kaikin puolin osaltani seurata,
sekä myöskin kuuliaisesti täyttää kaikki,
mitä minulle toimituksessani muuten
ehkä laillisesti määrätään.
Vihdoin en ole minä laiminlyövä mitään kaikesta siitä,
joka tähän kutsumukseeni kuuluu
vaan sitä toimittava semmoisella tavalla,
että siitä Jumalan ja ihmisten edessä vastata taidan,
niin totta kuin Jumala minua auttakoon
hengen ja sielun puolesta.”

Kätilövala muutettiin 1920-luvulla kätilövakuutukseksi, josta luovuttiin vasta 1970-luvulla.

”Minä vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta,
että vakaa ja vilpitön tahtoni on
kaikissa kätilötehtävissäni
tarkasti ja huolellisesti
sekä parhaan kykyni ja taitoni mukaan
täyttää ne velvollisuudet,
jotka lakien ja asetusten
sekä laillisten määräysten nojalla
minulle kätilönä ja kansalaisena kuuluvat.”