Suomen kätilöliitto logo
Suomen Kätilöliitto -
Finlands Barnmorskeförbund ry
The Federation of Finnish Midwives

Pohjoismaiset Kätilöliitot

Islannin Kätilöliitto

Ljósmæðrafélag Íslands (1919)

Norjan Kätilöliitto

Den norske jordmorforening (1908)

Ruotsin Kätilöliitto

Svenska Barnmorskeförbundet (1886) SBF

Tanskan Kätilöliitto

Den Almindelige Danske Jordemoderforening (1902) DADJ

Viron Kätilöyhdistys