Muutokset jäsenyydessä

Jäsenmaksun summa määräytyy eräpäivän (31.1.) mukaan, joten sen jälkeen alkava eläke, äitiys- ja hoitovapaa tms. ei vaikuta vielä kuluvan vuoden jäsenmaksuun, mahdollisesti seuraavan vuoden kylläkin.

Jäsenlajiin liittyvät yhteydenotot ja muutokset

Jäsenmaksuperusteen muutokset ilmoitetaan Kätilöliitolle ensisijaisesti oheisella lomakkeella.

Tieto työttömyydestä, eläkkeelle tai äitiys- ja hoitovapaalle jäämisestä tulee ilmoittaa erikseen Kätilöliittoon, tieto ei tule Kätilöliittoon muutoin kuin jäsenen itsensä ilmoittamana.

Ilmoita lomakkeen viesti kentässä äitiys- tai hoitovapaa, sekä äitiysvapaan alkamis- ja päättymispäivämäärät että mahdollisen hoitovapaan päättymispäivämäärä. Ilmoitettuasi edellä mainitut tiedot, voit maksaa alennetun jäsenmaksun käyttäen saamasi jäsenmaksulaskun viitenumeroa.

Ilmoita lomakkeen viesti kentässä mikäli olet palannut äitiys- tai hoitovapaalta tai työllistynyt, mutta laskussasi on alennettu summa, ilmoita muutoksen alkamispäivämäärä ja sen jälkeen voit maksaa täysimääräisen jäsenmaksun käyttäen saamasi jäsenmaksulaskun viitenumeroa.

Ilmoita lomakkeen viesti kentässä mikäli olet jäänyt työttömäksi tai eläkkeelle, ilmoita alkamispäivämäärä ja voit maksaa alennetun jäsenmaksun käyttäen saamasi jäsenmaksulaskun viitenumeroa.

Mikäli et saa ilmoitusta tehtyä oheisen lomakkeen kautta, voit ottaa yhteyttä jasenasiat (at) suomenkatiloliitto.fi

Kaikissa yhteydenotoissa ilmoitathan jäsennumerosi, joka löytyy jäsenmaksulaskusta ja Kätilölehden osoitekentästä (7-numeroinen luku). Tietojen ilmoittaminen nopeuttaa asian käsittelyä.

 Ilmoittamalla jäsenyyteen liittyvistä muutoksista viimeistään joulukuussa, saadaan tietosi päivitettyä ja tammikuussa saat oikeansuuruisen jäsenmaksulaskun.

 

Yhteystietojen muutokset

Tehyyn kuuluvat jäsenet

Tehyn jäsenen asiointipalvelun kautta.

Tehyyn kuulumattomat Kätilöliiton jäsenet

Ilmoitus oheisen lomakkeen kautta.

Mikäli et saa ilmoitusta tehtyä oheisten lomakkeiden kautta, voit ottaa yhteyttä jasenasiat (at) suomenkatiloliitto.fi

Paikallisyhdistys ei automaattisesti vaihdu mahdollisen osoitteen muuttuessa, vaan jäsenen tulee itse ilmoittaa halustaan vaihtaa yhdistystä, ilmoitus sähköpostitse riittää.

Kätilöliitosta eroaminen

Mikäli haluat erota Kätilöliitosta: ilmoita asiasta vapaamuotoisella viestillä, jossa mainitset nimesi, jäsennumerosi ja ilmoitat eroavasi. Saat kuittauksen viestiisi täältä toimistolta ja sen jälkeen voit hävittää saamasi jäsenmaksulaskun.

Kätilöliitosta erottaminen

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa, on paikallisyhdistys oikeutettu erottamaan jäsenen.

Jäsenlajit

(yliopisto- tai ylemmät ammattikorkeakouluopinnot, kokopäiväinen opiskelu, mahdollinen työssäkäynti < 50 %)

(kätilökoulutuksessa oleva, riippumatta mahdollisista aiemmista opinnoista)

Perusopiskelijan jäsenyys päättyy ilmoitettuun valmistumispäivään, joten varsinaiseksi jäseneksi tulee hakea uudella jäsenhakemuksella.

Jäsenmaksusta vapautettuja ovat Liiton ja yhdistysten kunniajäsenet, lähetys- ja kehitysyh-teistyössä olevat sekä peruskoulutuksessa olevat kätilöopiskelijat.