Moniammatillinen yhteistyö

Yhteistyössä tehdyt lausunnot ja artikkelit

7.12.2020 yhteistyössä Tehyn terveydenhoitajajaoston, äitiysfysioterapeuttien ja Suomen Kätilöliiton yhteistyössä tehty katsausartikkeli liittyen  raskauden ajan ja synnytyksen jälkeisen hoidon jatkuvuuteen, perheiden tarpeisiin vastaamiseen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. 

Kätilöliitto on ollut mukana työryhmässä

Sivuvaunu

Opas vammaisille äideille ja äitiydestä haaveileville sekä ammattilaisille

Rusetti ry:n VEERA-hankkeen myötä on julkaistu laatuaan ensimmäinen Sivuvaunu-opas, vammaisille äideille ja äitiydestä haaveileville sekä meidän parissamme toimiville ammattilaisille tueksi.

Suomessa on saatavilla THL:n julkaisema, erittäin kattava Meille tulee vauva -opas, mutta se ei vastaa erityiskysymyksiin, joita tässä oppaassa on tuotu esiin. Tämän vuoksi opas on nimeltään Sivuvaunu, sen tarkoituksena on tarjota lisätukea ja erityistä tietoa äitiysmatkalla! Opas täydentää tietoa raskauden suunnittelusta, raskausajasta, vauvavaiheesta sekä lapsiajasta vammaisen henkilön näkökulmasta.