Suomen kätilöliitto logo
Suomen Kätilöliitto -
Finlands Barnmorskeförbund ry
The Federation of Finnish Midwives

Moniammatillinen yhteistyö

Yhteistyössä tehdyt lausunnot ja artikkelit

7.12.2020 yhteistyössä Tehyn terveydenhoitajajaoston, äitiysfysioterapeuttien ja Suomen Kätilöliiton yhteistyössä tehty katsausartikkeli liittyen  raskauden ajan ja synnytyksen jälkeisen hoidon jatkuvuuteen, perheiden tarpeisiin vastaamiseen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.