Suomen kätilöliitto logo
Suomen Kätilöliitto -
Finlands Barnmorskeförbund ry
The Federation of Finnish Midwives

Suomen Kätilöliitto

Suomen Kätilöliitto ry on Suomen vanhimpia alan ammatillis-aatteellisia järjestöjä ja sillä on pitkät perinteet kätilöitä yhdistävänä tahona.

Kätilöt bloggaa

Uutiset

Kannanotot

Seuraavat koulutukset

25.–26.3.2021
Koulutuspäivien teemana synnytysten erityistilanteet, puolison rooli synnytyksessä sekä kätilön kädentaitojen vahvistaminen. Tavoitteena lisätä kätilöiden tietoja ja taitoja synnytysten hoitoon sekä niihin liittyviin erityistilanteisiin.
7.5.2021
Kätilöpäivät® 2021 teemana on Kätilöiden kohtaamisia. Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä kätilöiden tietoja ja taitoja kohtaamisesta, eettiset näkökulmat huomioiden arkipäivän kohtaamisessa, eri-ikäisten naisten ja perheiden kanssa.

Kätilölehti – Tidskrift för Barnmorskor

Kätilölehti on alalla työskenteleville ja alan opiskelijoille tarkoitettu ammattilehti ja täydennyskoulutusväline. Lehti lähetetään jäsenetuna jokaiselle Kätilöliiton jäsenelle. Lisäksi lehteä lähetetään tilattuna ja ilmaiskappaleina useihin kirjastoihin, oppilaitoksiin, sairaaloihin ja muille yhteistyökumppaneille ja sitä voi myös tilata vuositilauksena.

Kätilölehti ilmestyy 40–48-sivuisena,  210 x 280 mm -kokoisena julkaisuna kuusi kertaa vuodessa. Painos on noin 4000 kpl.

Kätilölehdet

ajankohtaista

Uutiset

Tiedotteet

Kannanotot

Kätilöt bloggaa

Uutiskirje

Hoitosuositukset