Suomen Kätilöliitto

Kätilöliitto nyt ja ennen

Suomen Kätilöliiton – Finlands Barnmorskeförbund ry:n ydintehtävänä on toimia kätilöiden ammatin, äitiyshuollon ja naistentautien hoitotyön kehittäjänä lisäämällä kätilöiden ammattitaitoa ja -tietoa ja tukemalla ammattikunnan yhteenkuuluvaisuutta sekä vahvistaa kätilön ammatti-identiteettiä.

Toiminnan tärkeimmät painopistealueet ovat:

Sääntöjensä mukaisesti Kätilöliitto harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, osallistuu kätilöiden kansainväliseen toimintaan sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja kätilökuntaa ja sen toimialaa liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä/ongelmista.

Liitto ylläpitää yhteyksiä naisia, perheitä ja äitiyshuoltoa sivuaviin vapaaehtoisjärjestöihin, sekä eri ammatillisiin järjestöihin. Sillä on edustajat mm. Väestöliitossa, Naisjärjestöjen keskusliitossa, Hoitotieteen historian seurassa ja Tunne Rintasi ry:n hallituksessa.

Liiton apurahojen ja stipendien avulla tuetaan kätilötyön kehittämistä, tutkimusta ja yksittäisten jäsenten kouluttautumista.Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry on Tehy ry:n ammatillis-aatteellinen yhteistyöjäsen, joten kätilöiden taloudellisen ja ammatillisen edunvalvonnan hoitaa Tehy ry.