Kätilötyön suositus: Välilihan repeämän ehkäiseminen ponnistusvaiheessa

Välilihan repeämän ehkäiseminen ponnistusvaiheessa: Kätilötyön suositus. Lue lisää ja lataa suositus.

© Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry

Suosituksen työryhmä ja kirjoittajat:

Sari Räisänen, TtT, dosentti, kätilö
Eija Raussi-Lehto, THM, kätilö, lehtori
Katariina Laine, LT, ylilääkäri