Vuoden Kätilö 2018: Seri-tukikeskus Helsinki, Naistenklinikka

Suomen Kätilöliitto ry:n tiedote, Julkaisuvapaa 3.5.2018 klo 11.30

Vuoden 2018 kätilö: Seri-tukikeskus Helsinki, Naistenklinikka
Suomen Kätilöliitto ry on valinnut vuoden 2018 kätilöksi työyhteisön, Helsingin Naistenklinikalla toimivan Seri-tukikeskuksen. Valinta julkistetaan valtakunnallisilla Kätilöpäivillä, jotka pidetään Helsingissä 3.- 4.5.2018.

Seri-tukikeskus tutkii, auttaa ja hoitaa seksuaaliväkivallan uhreja – kätilö koordinoi hoitoa Suomen ensimmäinen Seri-tukikeskus perustettiin Helsinkiin Naistenklinikalle ja se avasi ovensa toukokuussa 2017. Tukikeskuksessa asiakkaita hoidetaan moniammatillisessa tiimissä ja asiakkaiden hoitoa jokaisessa työvuorossa koordinoi kätilö.

Seri-tukikeskuksen perustamisen taustalla on Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Sopimus tuli Suomessa voimaan 2015. Sopimus velvoittaa varmistamaan seksuaaliväkivallan uhrien tarvitsemat palvelut. Tavoitteena on perustaa Seri- tukikeskuksia Helsingin lisäksi myös muille paikkakunnille, aluksi yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen. Helsingissä tehty pilotointi ja kehittämistyö on ollut korvaamattoman arvokasta ja se toimii suunnannäyttäjänä koko maalle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysministeriön tukemana, on tehnyt tiivistä yhteistyötä HUS Naistenklinikan kanssa uuden toiminnan suunnittelussa ja luomisessa Suomeen. Avainasemassa tässä kehittämistyössä ovat olleet kätilöt. Heidän kokemuksensa ja vankka osaamisensa ovat olleet perusta seksuaaliväkivallan uhrien kokonaisvaltaisen hoidon kehittämisessä. Kätilöt ovat rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tuoneet kätilötyön osaamistaan näiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kohtaamiseen ja hoitamiseen. Seri-tukikeskuksen ja asian saaman erittäin myönteisen näkyvyyden kautta yleinen ymmärrys kätilötyön laajuudesta ja sen moninaisesta vaativuudesta on laajentunut.

Seksuaalirikoksen uhrin kohtaaminen voi työntekijästä tuntua vaikealta. Silti kätilöt ovat väsymättä jaksaneet ajaa uhrien oikeutta hyvään hoitoon ja seurantaan. Kätilöiden taito kohdata uhreja rauhallisesti ja myötätuntoisesti on luonut uhreille tunteen, että näinkin vakavasta traumasta voi selviytyä. Kätilöt hoitavat uhreja koko sydämellään.

Kätilö on seksuaaliterveyden asiantuntija ja naisen kanssakulkija kaikissa elämän tilanteissa, myös kriiseissä. Naisen auttaminen ja tukeminen, koskemattomuuden kunnioittaminen, kajoamattomuus ja väkivallan ehkäiseminen ovat kätilön ammatissa keskeisessä osassa. Seksuaalirikosten ehkäiseminen ja uhrien kohtaaminen ja hoitaminen ovat asioita, joihin jokaisen kätilön tulisi perehtyä. Seri-tukikeskuksen pelottomat ja pioneereina seksuaalirikoksen uhrien auttamisessa valveutuneet kätilöt ansaitsevat tulla tunnustetuiksi toimistaan. Heidän monipuolinen osaaminen ja rohkeus auttaa vaikeissakin asioissa on esimerkillistä.

Lisätietoja:
Marjo Lyyra, puheenjohtaja
Suomen Kätilöliitto ry, [email protected], puh. 0456640000″

”Susanna Seppälä, kätilö
Seri-tukikeskus, susanna.seppälä@hus.fi, puh. 0407018446”

Årets barnmorska 2018: Seri-stödcentret Kvinnokliniken, Helsingfors