Barnmorskeförbunden i de nordiska länderna

Islannin Kätilöliitto

Ljósmæðrafélag Íslands (1919)

Norjan Kätilöliitto

Den norske jordmorforening (1908)

Ruotsin Kätilöliitto

Svenska Barnmorskeförbundet (1886) SBF

Tanskan Kätilöliitto

Den Almindelige Danske Jordemoderforening (1902) DADJ

Viron Kätilöyhdistys