Kontaktuppgifter

Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry

fo-nummer 0202181-7

Kansli

Du kan lämna ett ringbud till kansliets telefon.

Vid medlemsärenden, vänligen se under övre balken Finlands Barnmorskeförbund “förändringar i medlemskap” och gör förändringarna via den elektroniska blanketten

Ordförande
Päivi Oinonen 
paivi.oinonen (at) suomenkatiloliitto.fi
Tfn 045 664 0000

Postadress

PL 100
00060 Tehy
Finland

Besöksadress

Faktureringsadress

Finlands Barnmorskeförbund ry
(fo-nummer 0202181-7)
Nätfaktureringen sköts av
Opentext (003708599126)

Nätfaktura

Andra fakturor

På fakturor som skrivs ut önskar vi att ni riktar dem till adressen

Suomen Kätilöliitto ry
PL 55341
01051 LASKUT

fennoa.FI.P.148505-1 (at) docinbound.com