Bli medlem

 Samma länk till den finsk- och svenskspråkiga ansökan.

Medlemskap

 

Studerandemedlemskapet avslutas vid anmält slutdatum, så till ordinariemedlem bör du ansöka med ny medlemsansökan.

Befriade från medlemsavgift är Barnmorskeförbundets och föreningarnas hedersmedlemmar, barnmorskestuderande i grundutbildning, medlemmar som är i missions- och biståndsarbete.

Utförd barnmorskeexamen och som medlem i Barnmorskeförbundet har du rätt att bära Finlands Barnmorskeförbunds blåa medlemsmärke och det Nordiska Livets träd-barnmorskemärke.

Bli medlem:

Medlemsavgift

Suomen Kätilöliiton toimisto palvelee jäseniään arkisin sähköpostitse osoitteessa toimisto (at) suomenkatiloliitto.fi tai puhelimitse 040 701 8225.

  • Ordinarie medlemmar 52€
  • Nedsatt medlemsavgift 26€

    Äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevat; työttömät; eläkeläisjäsenet. Kokopäivätoimiset jatko-opiskelijat (mahdollinen työssäkäynti < 50 %; yliopisto- tai ylemmät ammattikorkeakouluopinnot)

Då du blir medlem i Barnmorskeförbundet, så väljer du en lokalförening, du vill höra till. Via Barnmorskeföreningen är du medlem i Barnmorskeförbundet. Det finns 16 barnmorskeföreningar i vårt land, och lokalföreningarna ordnar olika aktiviteter, allt från utbildningar till olika evenemang.

Befriade från medlemsavgift är Barnmorskeförbundets och föreningarnas hedersmedlemmar, barnmorskestuderande i grundutbildning, medlemmar som är i missions- och biståndsarbete samt medlemmar som gör militärtjänstgöring.

Avgiften betalas enligt medlemsstatus på förfallodagen (31.1.). Ifall grunden för din medlemsavgift har förändrats men inte har beaktats i bifogade räkning, var vänlig och kontakta Barnmorskeförbundets kansli per e-post

jasenasiat (at) suomenkatiloliitto.fi eller tfn +358 40 7018225.

Ändra inte själv summan på räkningen!

Genom att betala medlemsavgift får du, förutom tidningen Tidskrift för Barnmorskor, möjlighet att till medlemspris delta i utbildningar arrangerade av Barnmorskeförbundet samt även möjlighet att ansöka om bidrag och stipendier. Genom Barnmorskeförbundet är du med i Nordiska Jordemorförbundet (NJF), Internationella Barnmorskeförbundet (ICM) och det Europeiska Barnmorskeförbundet (EMA).

Förändringar i medlemskapet

Medlemsavgiftens summa bestäms enligt situationen på förfallodagen

(31.1), så efter det påbörjade pension, mödra- eller vårdledighet mm.

Påverkar inte det pågående årets medlemsavgift, möjligen det kommande

året.

Ändring av medlemsavgiften:

Information om att pensionering, mödra- och vårdledighet påbörjats eller om arbetslöshet kommer endast till Barnmorskeförbundets kännedom genom att medlemmen själv rapporterat detta.

Dessa förändringsmeddelanden bör göras på Barnmorskeförbundets

webbplats  Finlands Barnmorskeförbund – förändring av medlemsuppgifter – blanketten, hittas vid “lomakkeella”-länken. Du får gärna skriva på svenska fast blanketten tills vidare endast öppnar på finska. Viktigt att meddela på “viesti” -fältet det förändrade medlemskapet och datum för förändringen i följande fall:

Om det gäller t.ex. mödra- eller vårdledighet, meddela start- och

slutdatum, utan dessa kan inte typen av medlemskapet uppdateras. Då du

anmält dessa uppgifter, kan du betala den sänkta medlemsavgiften och

referensnumret på fakturan du fått.

Om du har återvänt från mödra- eller vårdledighet eller börjat arbeta igen,

men du fått en faktura med nedsatt avgift, meddela startdatum för

förändringen och efter det kan du betala den fulla medlemsavgiften och

använda referensnumret då den medlemsavgiftsfakturan du fått.

Om du har blivit arbetslös eller pensionerats, meddela startdatum och du

kan betala den sänkta medlemsavgiften och referensnumret på fakturan

du fått.

 

Om du inte får kontaktuppgifterna eller typen av medlemskap förändrad via

blanketten, visst meddelar du förändringen till Barnmorskeförbundet:

[email protected]. Alltid då du tar kontakt, meddela ditt namn och ditt medlemsnummer. Det underlättar och påskyndar märkbart hanteringen av förändringen.

 

Förändring i kontaktuppgifter:

Barnmorskeförbundets medlemmar som hör till Tehy, meddelar i första hand förändringen om kontaktuppgifterna via  E-tjänster för medlemmar.

Barnmorskeförbundets medlemmar som inte hör till Tehy gör förändringen på Barmorskeförbundets webbplats via blanketten, “lomakkeella” Finlands  Barnmorskeförbund – förändring av medlemsuppgifter. För att göra förändringen behöver du uppge ditt medlemsnummer, som hittas på medlemsavgiftsfakturan eller på baksidan av Tidskrift för Barnmorskor vid adressfältet (7-siffrigt nummer).

Om du inte får kontaktuppgifterna eller typen av medlemskap förändrad via blanketten, visst meddelar du förändringen till Barnmorskeförbundet:

[email protected].

Ändring av lokalförening ändras inte automatiskt, vid möjlig adressförändring, utan medlemmen måste själv meddela om önskan att byta förening, det kan göras via e-post.

 

 

Avbryta medlemskapet i Barnmorskeförbundet
Ifall du vill avbryta medlemskapet i Barnmorskeförbundet: anmäl till kansliet med ett fritt formulerat meddelandet ditt namn, medlemsnummer och om önskan att avbryta medlemskapet i Barnmorskeförbundet. Du får en bekräftelse och efter det kan du förstöra din faktura. 

Avsättning av medlem

Om medlemmen försummar sin plikt med att betala medlemsavgiften, är lokalföreningen berättigad att avsätta medlemmen.