Kansainvälinen imetysviikko 4.-10.10.2021 Yhteiskunta ei turvaa riittävästi imetyksen terveyshyötyjä lapsille ja äideille

Kansanterveyden kannalta merkittävät imetyksen hyödyt jäävät edelleen saavuttamatta suurelta osalta suomalaislapsia ja -äitejä. Rintamaidolla on merkittävä rooli muun muassa  diabeteksen, syöpien, kätkytkuolemien sekä antibioottiresistenssien bakteerien vähentämisessä.

Vastuu imetyksen onnistumisesta ei voi jäädä nykyisessä määrin perheiden omalle vastuulle. Kansainvälisellä imetysviikolla nostetaan esiin imetykseen liittyviä korjaustoimenpiteitä muun muassa terveydenhuollon rahoituksen ja koulutuksen sekä lapsiperheiden työelämän osalta,  jotka Suomessakin tulisi toteuttaa. Imetyksen suositusten mukainen toteutuminen tarvitsee tukea kansallisen tason päättäjiltä ja viranomaisilta, terveydenhuollosta, työnantajilta sekä yhteisöiltä ja perheiden lähipiiristä.

“Imetys- ja vauvamyönteisyyden tiellä on isoja esteitä, joiden juurisyinä ovat poliittisen halun ja rahoituksen puute. Se heijastuu terveydenhuoltoon riittämättöminä imetysohjauksen resursseina. Nähtävissä on myös imetysohjauksen osaamisen ja käytäntöjen kirjavuutta, joka asettaa perheitä eriarvoiseen asemaan alueellisesti ja sosiaalisesti”, toteaa Imetyksen tuen koordinaattori, imetyskouluttaja Niina Mäkinen.

Imetysviikkoa vietetään Suomessa 4.-10.10.2021 teemalla Turvataan imetys yhdessä (Protect Breastfeeding – A Shared Responsibility).

Kansainvälistä imetysviikkoa organisoi World Alliance for Breastfeeding Action.

Imetysviikon materiaalien käännös ja koonti on luettavissa ja vapaasti lainattavissa osoitteessa https://imetys.fi/kansainvalinen-imetysviikko/imetysviikko-2021/

Imetyksen edistämisen palkinto Jenny Säilävaaralle
– vapaa julkaistavaksi ti 5.10. klo 13

Imetyksen tuki ry jakaa Imetyksen edistämisen palkinnon imetysviikon päätapahtumassa tiistaina 5.10.2021. Palkinnon saa tänä vuonna Jenny Säilävaara.

Säilävaara  väitteli yhteiskuntatieteiden tohtoriksi 29.1.2021 Jyväskylän yliopistossa tutkimusaiheenaan taaperoimetys. Hänen tutkimuksensa julkaistiin artikkeliväitöskirjana ”Pitkään imettäneet äidit – Tutkimus äitien fyysisestä, sosiaalisesta ja emotionaalisesta tilasta”.

Säilävaaraa voi pitää pitkäkestoista imetystä koskevan tutkimuksen  pioneerina Suomessa. Hänen työnsä avaa uusia näkökulmia myös kansainväliseen tutkimukseen.

Pitkäkestoinen imetys hyödyttää laajasti perhettä, työelämää ja yhteiskuntaa, mutta tulee usein kohdatuksi ennakkoluulojen kautta. Asenneilmapiirin muuttamiseen tarvitaan Jenny Säilävaaran kaltaisia rohkeita ja tieteen keinoin perheiden tueksi nousevia ihmisiä.

 

Lisätietoja:

Niina Mäkinen
Imetyksen tuki ry:n koulutuskoordinaattori, imetyskouluttaja
p. 044 5225 039
[email protected]

Imetyksen tuki ry tarjoaa laadukasta vertaistukea ja edistää imetysmyönteisiä asenteita. Yhdistyksen 500 koulutettua vapaaehtoista tukevat vuosittain yli 20 000 perhettä vanhemmuudessa ja imetyksessä verkossa, puhelimessa sekä tukiryhmissä.
Imetyksen tuki ry:n toiminta pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja WHO:n imetystä koskeviin ohjelmiin. Yhdistys on perustettu vuonna 1998.
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.
Lisätietoa: https://imetys.fi/