Vuoden kätilö 2021 ja kätilöpäivän kannanotto

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry valitsee vuosittain jäsenistöstään vuoden kätilön.
Valinta tehdään kätilöyhdistysten ehdotusten pohjalta.

Vuoden kätilö on ansioitunut kätilötyön kehittäjä ja osaaja sekä kollegoidensa arvostama.
Vuoden kätilö 2021 julkistetaan Kätilöpäivillä® 7.5.2021.

Kansainvälisenä kätilönpäivänä 5.5.2021 julkaistaan kannanotto ajankohtaisesta kätilötyötä koskevasta aiheesta.

 

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry väljer årligen årets barnmorska.
Barnmorskan är en av förbundets medlemmar och valet görs utgående från barnmorskeföreningarnas förslag.

Årets barnmorska är en kunnig barnmorska som förtjänstfullt utvecklat barnmorskearbetet samt är uppskattad av sina kollegor.
Årets barnmorska 2021 offentliggörs på Barnmorskedagarna® 7.5.2021.

På den internationella Barnmorskedagen 5.5.2021 offentliggörs ett ställningsstagande om ett aktuellt ämne som berör barnmorskearbetet.