WHO-ICN-ICM TRIAD Meeting lausunto

9th WHO-ICN-ICM TRIAD Meeting pidettiin 9.-11.5. Sen lopputulemana julkaistiin lausunto, joka kiinnittää huomiota mm. terveydenhuollon palveluiden saatavuuteen ja kätilöiden ja sairaanhoitajien työolojen parantamiseen, riittäviin resursseihin ja palkkaukseen panostamiseen, koulutuksen ja osaamisen täysimääräisen hyödyntämisen mahdollistamiseen.