Kätilölehden nettijatkot: Imukuppiavusteinen synnytys KYS:issa (taulukko)

Artikkeliin ”IMUKUPPIAVUSTEINEN SYNNYTYS KYS:SSA” (Selina Älli, Leena Alanne ja Leea Keski-Nisula) liittyvä taulukko, jossa on esitetty  tutkimukseen osallistuneiden, KYS:ssa vuonna 2019 imukuppiavusteisesti synnyttäneiden sekä verrokkisynnyttäjien synnytystiedot.
MuuttujaImukuppiavusteisesti synnyttäneet (n=130)Kontrollit (n=248)p-arvo
Synnyttäjän ikä (v)30.1
(19-48)
27.9
(19-44)
<0.001
Synnytyspelko18 (13.8)15 (6.1)0.011
Kuume ≥ 38°C synnytyksen aikana12 (9.2)0 (0.0)<0.001
Aiempi synnytys ennen v. 201931 (23.8)56 (22.6)0.782
Spontaani alatiesynnytys12 (9.2)40 (16.1)0.065
Imukuppiavusteinen alatiesynnytys10 (7.7)12 (4.8)0.261
Keisarileikkaus10 (7.7)5 (2.0)0.007
Raskauden kesto synnyttäessä (vk)39.4
(34-42)
39.3
(32-42)
0.775
Synnytyksen kesto   
I vaihe (h:min)13:45
(1:34-61:10)
10:13
(0:33-42:45)
<0.001
II vaihe (h:min)0:44
(0:03-2:30)
0:23
(0:01-1:58)
0.017
III vaihe (h:min)0:11
(0:00-1:16)
0:12
(0:00-1:53)
0.669
Oksitosiinin käyttö116 (90.6)168 (67.7)<0.001
Oksitosiinin suurin tiputusnopeus (ml/h)*82.6
(10.0-350.0)
49.0
(12.0-220.0)
<0.001
Synnytyskivun hoito   
Epiduraalipuudutus87 (66.9)148 (59.7)0.168
Spinaalipuudutus13 (10.0)16 (6.5)0.218
Epiduraali tai spinaalipuudutus93 (71.5)161 (64.9)0.193
Parakervikaalipuudutus59 (45.4)121 (48.8)0.616
Pudendaalipuudutus58 (44.6)63 (25.4)<0.001
Takaraivotarjonta85 (65.4)234 (94.4)<0.001
Sikiön hartioiden ulosautto  0.003
Normaali120 (92.3)245 (98.8) 
Keskivaikea3 (2.3)2 (0.8) 
Vaikea7 (5.4)1 (0.4) 
Episiotomia104 (80.0)51 (20.6)<0.001
3. tai 4. asteen synnytysrepeämä2 (1.5)0 (0.0)0.118
Synnytykseen liittyvä verenvuoto (ml)608
(0-4000)
537
(50-3000)
0.179
Lapsen Apgar- pisteet   
5 min8.7
(6-10)
9.0
(5-10)
<0.001
Apgar-pisteet 5 min ≤ 711 (8.5)8 (3.2)0.028
Napasuoninäytteet   
Napavaltimon pH7.21
(6.99-7.39)
7.26
(7.05-7.49)
<0.001
Lapsi kivulias, saanut kipulääkettä18 (13.8)4 (1.6)<0.001
Teho-osastohoidon kesto (vrk)4.7
(1-14)
9.3
(1-45)
0.022
Synnytysasfyksia *11 (8.5)5 (2.0)0.003
Tilastollisesti merkitsevä ero p < 0.05 kuvataan lihavoituna. Ilmoitetut luvut ovat keskiarvoja (vaihteluväli) tai lukumääriä (%). * Oksitosiinin maksimaalinen annos oli tiedossa 90 imukuppi- ja 98 verrokkisynnyttäjällä. pH = pH-arvo ja BE = emäsylimäärä. *Synnytysasfyksia määrittely: Apgarin pisteet 1 min ≤ 6 ja napavaltimoveren pH ≤ 7.16.