Kätilölehden nettijatkot: Järjestöt kätilöiden rinnalla

Suomessa sosiaali- ja terveysalalla toimii lukuisia aktiivisia kolmannen sektorin järjestöjä. Monet näistä tukevat omalla erikoisalueellaan niin kätilöiden asiakkaita kuin kätilöitä ammattilaisina. Seuraavassa olemme antaneet puheenvuoron muutamille kätilöiden tai kätilöiden asiakkaille palveluita tuottaville järjestöille. 

Haluaisitko oman järjestösi esittelyn tälle sivulle? 

Lähetä meille vinkki lehden etusivulta löytyvällä yhteydenottolomakkeella, niin voimme päivittää esittelyitä!

hyperemeesi.fi

Hyperemeesi ry on vuonna 2017 perustettu potilasjärjestö, jonka tavoitteena on tukea vaikeasta, sairaalahoitoa vaativasta raskauspahoinvoinnista (hyperemesis gravidarum) kärsiviä perheitä odotusaikana, synnytyksen jälkeen ja uutta raskautta suunniteltaessa.

Yhdistys pitää yllä tukiryhmää facebookissa, järjestää vertaistukitapahtumia ja jakaa tietoutta vaikeasta raskauspahoinvoinnista ja sen hoidosta nettisivuillamme ja somessa.

Palvelut kätilöille

Hyperemeesi ry pyrkii edistämään hoitokäytäntöjä ja lisäämään ammattilaisten tietoutta sairaudesta, nettisivuillamme on mm. tulostettavia infolehtisiä sekä hyperemeesipäiväkirja.

imetys.fi

Imetyksen tuki ry tarjoaa vauva- ja pikkulapsiperheille vertaistukea ja luotettavaa tietoa imetyksestä. Yhdistyksen vertaistuen kanavia ovat paikallisesti tai verkossa
toteutettavat imetystukiryhmät, imetystukipuhelin sekä verkkotuki chatissa ja upouudessa Rinnalla-imetystukisovelluksessa.

Yhdistyksen kouluttamat imetystukiäidit voidaan myös kutsua, koronatilanteen salliessa, synnytyssairaalan vuodeosastolle
tarjoamaan uusille perheille tietoa ja vertaistukea imetykseen. Imetyksen tuen imetys.fi -verkkopalvelu tarjoaa monipuolisesti tietoa imetyksestä.

Kaikki tieto ja erityisesti tulostettava materiaali, Imetyksen tietopisarat, ovat myös ammattilaisten käytössä.

www.korento.fi

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry edistää endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa elävien hyvinvointia ja edunvalvontaa.

Gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa eläville yhdistys tarjoaa ajantasaista tietoa sekä vertaistukea.

Palvelut kätilöille

Asiantuntijoille yhdistys tarjoaa erityisesti kokemustietoa gynekologisista sairauksista ja oireyhtymistä sekä niiden vaikutuksesta raskauteen ja synnytykseen. Lisäksi Korento ry haluaa edistää avointa gynekologista puhetta ja vastuullista kuukautispuhetta yhteiskunnassa.

www.kapy.fi 

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa vertaistukea lapsensa menettäneille vanhemmille. Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja ja vertaistapaamisia sekä välittää tukihenkilöitä. Vertaistukiryhmien ohjaajat ja tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, itsekin lapsensa menettäneitä vanhempia.

Palvelut kätilöille

Esitteitä ja perheille jaettavaa maksullista tukikirjallisuutta voi tilata yhdistyksen kotisivujen kautta. Kotisivulta voi lähettää yhteydenottopyynnön perheen puolesta www.kapy.fi 

KÄPY ry on mukana neljän surujärjestön Surevan kohtaaminen -yhteishankkeessa. Hankkeen sydän on kokemusasiantuntijatoiminta, jonka avulla pyritään lisäämään ammattilaisten tietoa läheisensä menettäneen kohtaamisessa.  www.surevankohtaaminen.fi

monikkoperheet.fi

Yhdistys tarjoaa monikkoperhevalmennusta kaksosia, kolmosia ja nelosia odottaville noin 15 paikkakunnalla sekä verkossa. Monikkoperhevalmennuksessa käydään läpi monikkoraskauden ja -synnytyksen erityispiirteitä, puhutaan imetyksestä, monikkoarjesta sekä vanhempien jaksamisesta. Valmennus on maksuton. 

Yhdistys on tehnyt monikko-odottajia varten oman nettisivun, josta löytyy keskeiset tiedot monikko-odotukseen ja -synnytykseen liittyen:
monikkoperheet.fi/tieto/monikkoperheille/
odotus-ja-synnytys

Kaksosia tai kolmosia odottavat perheet ja alle puolivuotiaiden monikkolasten vanhemmat voivat tilata maksuttoman Tervetuloa monikkovanhemmuuteen -infopaketin. Infopaketti sisältää monisikiöraskaudesta ja monikkovanhemmuuteen valmistautumisesta kertovia tietomateriaaleja ja linkkitietoja tietomateriaaleihin, joista monikkovauvoja odottava perhe erityisesti hyötyy odotusvaiheessa. Sen lisäksi paketti sisältää tietoa oman alueen monikkoperheyhdistyksestä. monikkoperheet.fi/tieto/tervetulopaketti

Palvelut kätilöille

Ammattilaisen on myös mahdollista toteuttaa monikkoperhevalmennusta omalla paikkakunnallaan yhdistyksen suunnitteleman valmiin ohjausmateriaalin avulla. Lisätietoja: monikkoperheet.fi/toiminta/perhevalmennus

Avaimia monikkoperheen imetysohjaukseen -opas. Opas terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään imettäviä kaksosten ja kolmosten äitejä. Mitä imetysohjaukselta kaivataan? Millaista tukea voit ammattilaisena antaa? Opas on ladattavissa maksuttomasti nettisivuilta: monikkoperheet.fi/tieto/monikkoperheille/imetys

Hyvä alku monikkovanhemmuuteen -ohjausmateriaali monikkoperheiden ja perhevalmennuksen ohjauksen tueksi ammattilaisille. Aineisto tarjoaa tutkimustietoa sekä arjen kokemustietoa monikkoperheitä asiakkaana kohtaaville ammattilaisille. Aineisto toimii myös opetusmateriaalina oppilaitoksille. Maksuton pdf-julkaisu (julkaisuvuosi 2013) osoitteessa: monikkoperheet.fi/tieto/ammattilaisille. Ohjausmateriaaliin liittyy myös video sekä perheille jaettavia materiaaleja.

Yhdistys on tehnyt ammattilaisia varten oman nettisivun, jolta löytyvät yhdistyksen keskeiset ammattilaisille tarkoitetut materiaalit. Sivulta löytyvät myös vinkit ammattilaisille monikkoperheen kohtaamiseen: monikkoperheet.fi/tieto/ammattilaisille

nuortenexit.fi

Nuorten Exit tarjoaa 13–29-vuotiaille tietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja matalan kynnyksen tukea tilanteisiin, joissa omia rajoja on rikottu. Verkkosivuilta nuortenexit.fi löytyy mm. chat ja kysy&lue -palsta sekä kattavasti tietoa aiheesta. 

Palvelut kätilöille

Ammattilaisille Nuorten Exit tarjoaa konsultointia ja koulutusta seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyen. Kaikki palvelut ovat maksuttomia. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla info (at) exitry.fi

www.ensijaturvakotienliitto.fi

Verkkoauttamista (vauvaperhechatit, joiden kävijämäärät ovat moninkertaistuneet koronan aikana),

Baby blues -työtä (maksutta ja matalalla kynnyksellä puhelimitse ja kasvotusten perheiden jaksamisen tueksi ja vauvan unipulmiin),

Päiväryhmätoimintaa (intensiivistä ryhmätoimintaa enemmän tukea tarvitseville perheille päivärytmin, vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi) ja

Ensikotityötä (ympärivuorokautista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville vauvaperheille).

Pikkutöppöset onnistumiseen -hanke:
https://pikkutopposet.fi/

Pikkutöppöset onnistumiseen -hanke tukee vauvaa odottavia ja lapsiperheitä nikotiinittomuuteen ympäri Suomen – pienten töppösten tähden!

Pikkutöppöset-sivusto tarjoaa tietopaketin sekä anonyymin chat-palvelun tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tueksi. Chattailemaan ovat tervetulleita vauvaa odottavat kumppaneineen sekä pikkulasten vanhemmat isät mukaan lukien.

Viikoittaisissa ryhmächateissa on mahdollisuus keskustella anonyymisti muiden lopettajien kanssa ja saada uusia oivalluksia tupakoinnin lopettamisesta. Mukana keskustelua virittämässä ja kysymyksiin vastaamassa on myös tupakkavieroituksen asiantuntija. Kysy asiantuntijalta –chat on tarkoitettu henkilökohtaiseen keskusteluun tupakkavieroituksen asiantuntijan kanssa.

Myös ammattilaiset saavat hyödyntää sivuston materiaaleja nikotiinivieroitusohjauksen tukena.

www.simpukka.info

Lapsettomien yhdistys Simpukka edistää tahattomasti lapsettomien hyvinvointia ja asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin. 

Yhdistyksellä on tarjolla vertaistukea eri paikkakunnilla ja verkossa sekä tietoa ja materiaalia tahattoman lapsettomuuden kokemuksesta, perheellistymisen keinoista ja tuen mahdollisuuksista. 

Palvelut kätilöille

Ammattilaisille on koottu materiaalia verkkosivuille ja yhdistys tarjoaa pyynnöstä koulutusta tahattoman lapsettomuuden kokemuksesta.

Helminauha-hankkeessa yhdistys tarjoa tietoa, tukea ja valmennusta lahjasukusoluhoitojen avulla lapsen saaneille ja lasta toivoville. Ammattilaisille hanke tuottaa tietoa ja tarjoaa koulutusta sekä verkoston lahjasukusoluperheitä kohtaaville ammattilaisille.

gysy.fi

Yhdistys tarjoaa tietoa ja tukea gynekologisiin syöpiin sairastuneille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Se perustettiin talvella 2020 potilaiden toiveesta. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea potilaita elämänhallinnassa, kuntoutumisessa, työhönpaluussa sekä psykososiaalisissa haasteissa. Toiminta on suunnattu kaikille gynekologiseen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yhdistyksellä on useita verkossa toimivia vertaistukiryhmiä. Yhdistyksen kotisivuilla on kattavasti kerrottu eri gynekologisista syövistä sekä syövän tuomista haasteista.

Palvelut kätilöille

Yhdistys tarjoaa alan ammattilaisille gynekologisiin syöpiin, niiden ehkäisyyn ja varhaistoteamiseen sekä kuntoutumiseen liittyvää tietoa.

suomendelfins.fi

Suomen Delfins ry on valtakunnallinen tukijärjestö, joka auttaa lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa kokeneita aikuisia. Yhdistyksellä on asiakkaana paljon naisia, jotka suunnittelevat raskautta ja saavat lapsia. Seksuaalinen väkivalta voi aktivoitua jo siinä vaiheessa, kun nainen ylipäätänsä miettii, uskaltaako hän ryhtyä vanhemmaksi traumojensa vuoksi tai siinä kohtaa, kun  hän suunnittelee raskautta tai on raskaana, aktivoituminen voi tapahtuma myös synnytyksen aikana tai sen jälkeen. 

Yhdistyksen tarjoamat palvelut:

Chat ma klo 12-14 ja klo 18-20 (chatit löytyvät nettisivuilta  https://suomendelfins.fi/

seksuaalineuvonta -chat ma klo 18-20

Neuvontapuhelin ma-ti klo 9-11 ja to klo 12-14 numerossa 050 583 5000 tai ajanvarauspuhelin info (at) suomendelfins.fi 

Yhdistyksen toiminta Tukinetissä https://tukinet.net/  (huom. Tukinettiin täytyy ensimmäisellä kerralla rekisteröityä, tämän jälkeen kaikki Tukinetin palvelut ovat käytettävissä): 

 • Kahdenkeskinen tukisuhde
 • Seksuaalineuvonnan tukisuhde
 • Ryhmächat Tukinetissä
 • Ryhmächat seksuaalisuudesta Tukinetissä

Palvelut kätilöille

Seksuaaliväkivaltaa kokeneella voi olla paljon erilaisia pelkoja raskauden aikana, koettu trauma vaikuttaa yleensä synnytykseen, esim. synnytys voi pitkittyä, koska äiti pelkää kipua, joka muistuttaa menneestä, lapsen jo synnyttyä voi olla vaikeuksia imetyksessä ja suhteen luomisessa vauvaan. Tässä kaikessa äiti tarvitsee paljon myötätuntoa, tukea ja usein myös konkreettista opastusta vauvan hoidossa. Äidillä voi olla pelkoja, että hän koskettaa lasta väärin. Olisi tärkeää, että neuvolan henkilökunnalla ja kätilöillä olisi asianmukaista tietoa seksuaaliväkivallan ilmiöstä ja sen mahdollisista vaikutuksista naisen vanhemmuuteen. 

Suomen Delfinsin työntekijät ovat käyneet pitämässä koulutuksia seksuaaliväkivallan vaikutuksista raskauteen, synnytykseen ja vanhemmuuteen. Muun muassa ennen koronaa yhdistys järjesti koulutuksen Kotkassa Kymen sairaanhoitopiirin henkilökunnalle. Paikalla oli muun muassa synnytyslääkäreitä ja kätilöitä. Koulutus koettiin erittäin hyväksi ja tärkeäksi.

tukinainen.fi, nettitukinainen.fi, senjanetti.fi

Tukinainen tarjoaa kätilöiden asiakkaille seuraavia palveluita:

 1. Kriisipäivystys – meille voi soittaa kriisipäivystykseen puh. 0800 97899 ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21.
 2. Juristipäivystys – meille voi soittaa juristipäivystykseen puh. 0800 97895 ma-to klo 11-16.
 3. Nettitukinainen.fi -palvelussa meille voi kirjoittaa täysin anonyymisti. Palvelu toimii 24/7.
 4. Kriisi- ja juristipäivystyksiemme kautta on mahdollisuus myös asiakastapaamiseen.

Verkkosivut: tukinainen.fi, nettitukinainen.fi

Palvelut kätilöille

 1. Erilaisia aiheeseen liittyviä koulutuksia. Lisätietoa koulutuksista: https://tukinainen.fi/ammattilaisille/
 2. Mahdollisuutta konsultaatioon. Konsultaatiopuhelun voi soittaa kriisipäivystykseen sen päivystysaikana. Erityisesti jokaisen viikon torstaina otamme vastaan konsultaatiopuheluja, mutta tarvittaessa myös muulloin.
 3. Senjanetti-sivustollamme on runsaasti ohjeistuksia, joissa kerrotaan, miten erityisen haavoittuvat seksuaalirikosten uhrit voidaan kohdata.

Tunne rintasi ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka edistää rintaterveyttä ja rintasyövän varhaista toteamista viestimällä rintasyövän oireista sekä kannustamalla ja opastamalla rintojen omatarkkailuun. Tavoitteena on vakiinnuttaa rintojen omatarkkailun asemaa terveyden edistämisessä ja rintasyövän varhaisen toteamisen yhtenä muotona, purkaa omatarkkailun esteitä, edistää tervettä ja kunnioittavaa kehonkuvaa ja jakaa vakavaa tietoa positiivisessa hengessä.

Palvelut kätilöille

Kätilö voi hyödyntää työssään kaikkea yhdistyksen materiaalia. Sen lisäksi, että hän saa itse tärkeää rintaterveystietoa, voi hän käyttää materiaalia terveyttä edistävänä työkaluna myös asiakkaansa avuksi.

Yhdistykseltä löytyy kätilölle rintaterveyttä edistäväksi työvälineeksi julisteita, kortteja sekä esitteitä rintojen omatarkkailusta ja rintasyövän oireista. Voit ladata materiaalia käyttöösi tai tilata niitä verkkosivuilta. Materiaalin tilaus on maksutonta Suomen sisällä.

Kätilö voi antaa asiakkaalle yhdistyksen suosituimman tuotteen – omatarkkailukortin – joka on tilattavissa tai ladattavissa useilla eri kielillä. Yhdistykseltä löytyy myös rintasyövän oirekortti sekä esite omatarkkailusta raskauden ja imetyksen aikana. Työpaikalla voit laittaa seinälle julisteen rintasyövän oireista.

Yhdistys tekee opastusvideoita, joissa se kannustaa ja opastaa rintojen omatarkkailuun sekä kertoo rintasyövästä. Videot ovat vapaassa käytössä, kunhan tekijä on mainittu.

Kätilö saa itselleen tietoa rintaterveydestä ja omatarkkailusta yhdistyksen koulutuksessa, joita yhdistys tarjoaa esimerkiksi terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisille sekä vapaaehtoisille. Yhdistykselta voi myös tilanta asiantuntijaesityksen omaan tapahtumaan.

Kehitteillä on myös nettisivuille tuleva koulutuspaketti, jonka avulla voit itse pitää opastuksen rintaterveydestä, itse valitsemassasi laajuudessa.

Käymällä yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa tunnerintasi.fi, saat paljon informaatiota rintaterveydestä. Sivuille on koottu tietoa rintasyövästä, rintasyövän varhaisesta toteamisesta sekä rintojen omatarkkailusta. Sieltä löydät myös kattavasti tietoa palveluistamme, yhdistyksen toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen uutiskirjeen voi tialta osoitteesta www.tunnerintasi.fi/palvelut/uutiskirje ja yhdistystä voi seurata myös eri somekanavissa! Löydät yhdistyksen sekä Facebookista, Twitteristä, Instagramista ja Youtubesta tunnisteella @tunnerintasi.

Haluatko tehdä lyhyen, keskipitkän tai pitkän somekampanjan? Ole yhteydessä yhdistykseen niin keksitään jotain hyvää ja raikasta!

aima.fi

Äimä ry tarjoaa vertaistukea ja tietoa raskauden aikaisesta ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta sekä vauva-ajan psykoosista äideille ja heidän tukiverkostoilleen. Äidille apua -hankkeen projektikoordinaattori tekee ammattilaisten kouluttamisen lisäksi luentovierailuja erilaisiin ryhmiin, kuten perhekahviloihin.

Palvelut kätilöille

Äimä ry:n Äidille apua -hanke tarjoaa kätilöille vuonna 2021 ilmaista koulutusta perinataalipsykiatrian sairauksista sekä aiheen puheeksi ottamisesta äitien kanssa. Hankkeen puitteissa on kehitetty puheeksi ottamisen opas avuksi asiakastyöhön.  Koulutus- ja vierailupyynnöt voi osoittaa projektikoordinaattori Inka Kansille, [email protected]. Lisätietoja Äimän toiminnasta www.aima.fi

Verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa myös selkokielellä ja eri kielille käännettynä.