Kätilö tulee kotiin

Naistenklinikalla ja Jorvissa synnyttäneiden, varhain kotiutuneiden on ollut mahdollista saada kätilö käymään kotonaan. Maria Karvinen, yksi kotikätilönä toimivista kätilöistä, kertoi meille työstään.

 

Naistenklinikalla ja Jorvissa synnyttäneille käynnistettiin syksyllä 2017 kotikätilöpalvelu, jossa varhain kotiutuneet, Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa tai Kirkkonummella asuvat perheet voivat saada kätilön käymään kotonaan ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä.

Palvelu on tarkoitettu esimerkiksi polikliinisen synnytyksen jälkeen tai muutoin alle 36 tunnin kuluessa synnytyksestä kotiutuneille perheille. Kotikätilö voi tulla kotiin myös, jos liikkuminen on äidille vielä hankalaa ja lääkäri on määrännyt vauvalle painokontrollin ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä. Kun kätilö tulee kotiin, ei perheen tarvitse lähteä pienen vauvan kanssa käymään sairaalan poliklinikalla. Samalla helpotetaan poliklinikan ruuhkaa. Perheille kotikäynti on edullisempi kuin käynti poliklinikalla.

Kotikäyntejä tehdään arkipäivisin ja kerrallaan vuorossa on kaksi kätilöä; toisen kotipiste on Espoossa, toisen Naistenklinikalla. Kaikkiaan kotikäyntejä tekee tällä hetkellä 14 kätilöä, seitsemän Naistenklinikalta ja 7 Jorvista. Vuodessa olisi mahdollista tällä miehityksellä tehdä jopa yli 2000 kotikäyntiä. Työ ei ole täyspäiväistä vaan kaikilla kotikäyntejä tekevillä kätilöillä on oma kotiosastonsa, jossa he tekevät suurimman osan työvuoroistaan.

Kotikätilöiden palvelualueet on määritelty maantieteellisesti niin, että paikasta toiseen siirtymiseen kuluva aika olisi kohtuullinen. Myös parkkitilan löytyminen läheltä perheen kotia on edellytys, tästä syystä esimerkiksi osa Helsingin ydinkeskustaa on rajattu pois palvelun piiristä.

Kätilöt kulkevat kotikäynneille ketterillä pienillä hybridiautoilla. Mukana kulkevat hoitotarvikkeet ja vauvan vaaka.
Kätilöt kulkevat kotikäynneille ketterillä pienillä hybridiautoilla. Mukana kulkevat hoitotarvikkeet ja vauvan vaaka.

Autoilua ja tapaamisia

Naistenklinikan synnyttäneiden vuodeosastolla työskentevä kätilö Maria Karvinen on valmistunut kätilöksi Metropoliasta vuonna 2017. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt Naistenklinikalla ja tehnyt viime syksystä alkaen kotikäyntejä osastotyön rinnalla. Kotikäyntipäiviä kertyy hänellä kolmen viikon työjaksolla yhdestä kolmeen

Kotikätilön työpäivä alkaa aamukahdeksalta toimistolta.

– Ensimmäisenä haen potilastiedot ja potilaiden yhteystiedot järjestelmästä. Sen jälkeen teen reittisuunnitelman Google Mapsin avulla.

Päivään on varattava riittävästi aikaa siirtymisiin sekä suunniteltava sopiva pysähdyshetki matkareitin varrelle lounasta varten. Kun päivän ohjelma on valmis, Maria lähettää perheille viestin arvioidusta käyntiajasta, tarkastaa välineet ja lähtee ensimmäiseen kohteeseen.

Maria kertoo, että hänen työpäiväänsä mahtuu kahdesta neljään kotikäyntiä ja perhettä kohti aikaa on varattu puoli tuntia. Muu aika työvuorosta menee suunnitteluun ja siirtymisiin paikasta toiseen. Jos käyntejä on vain kaksi, loppupäiväksi hän ehtii vielä avuksi osastolle.

Kotikäynnillä keskitytään vauvan vointiin: hänet punnitaan, bilirubiiniarvo mitataan ihomittarilla ja häneltä otetaan verinäytteet aineenvaihduntaseulontaa varten, jos niitä ei ole aiemmin vielä otettu. Myös kuulo voidaan tarkastaa, jos se on vielä tekemättä. Käynnin aikana kätilö tarkkailee myös vauvan yleisvointia ja mielellään myös imetystä. Samalla voidaan jutella perheelle mieleen nousseista kysymyksistä ja esimerkiksi äidin voinnista.

Maria kertoo, että jos jotain huolestuttavaa ilmenee, hän voi käynnin aikana konsultoida puhelimitse lastenlääkäriä tai gynekologia. Lastenlääkäri antaa ohjeet, jos esimerkiksi vauvan paino on pudonnut liikaa tai hänen bilirubiiniarvonsa ovat koholla. Perhe voidaan ohjata viemään vauva laboratorioon verinäytteen ottoa varten tai vauvalle määrätään lisämaitoa.

Vauvan punnitus kuuluu käyntien ruutiinitehtäviin. Lisäksi vauvalta voidaan ottaa aineenvaihduntaseulontanäytteet, jos niitä ei ole sairaalassa vielä otettu.
Vauvan punnitus kuuluu käyntien ruutiinitehtäviin. Lisäksi vauvalta voidaan ottaa aineenvaihduntaseulontanäytteet, jos niitä ei ole sairaalassa vielä otettu.

Perheet ja kätilöt tyytyväisiä

Kotikätilönä toimiminen on Marian mielestä luonnollinen jatke työlle lapsivuodeosastolla.

– Itse työ on pitkälti samanlaista, mutta itsenäistä, hän toteaa ja lisää, että ajokortti kätilöltä tietenkin vaaditaan ja valmiutta ajaa autoa pääkaupunkiseudun liikenteessä.

– Kotikäyntipäivät ovat virkistävää vaihtelua ja erilaiset päivät auttavat jaksamaan paremmin työssä.

Mitään huonoja puolia Maria ei kotikätilöpäivistä keksi, vaikka myöntää, että aikataulut voivat joskus tuottaa haasteita:

– Aika menee hirveän nopeasti. Perheitä haluaa kuunnella ja pitää tunnelman rauhallisena, mutta kelloa täytyy muistaa pitää silmällä.

Käyntiin varattu puoli tuntia ei aina riitä, jos perheellä on paljon kysyttävää tai jotain ongelmia tai yllätyksiä tulee vastaan. Jos joku käynti venyy aiottua pidemmäksi, aikataulua pitää yrittää kiriä kiinni myöhemmin päivän aikana.

Käyntien tunnelmaa Maria kiittelee:

–On kiva tavata perhe omassa ympäristössään ja nähdä esimerkiksi, miten maidontuotanto on käynnistynyt ja miten arki kotona on alkanut sujua.

Maria on huomannut, että perheetkin arvostavat palvelua ja ovat kokeneet saavansa hyvää hoitoa:

– Kätilö on yleensä odotettu vieras kotiin.

Myös kotikätilötoimintaa hallinnoiva Naistenklinikan osastonhoitaja Katja Mattila vahvistaa Marian kokemukset:

– Kotikätilötoiminnasta saatu palaute niin asiakkailta kuin kotikätilöiltä itseltäänkin on ollut erittäin positiivista. Asiakkaat pitävät siitä kun ei tarvitse lähteä pienen vauvan kanssa liikenteeseen vaan kätilö tulee kotiin ja kotikätilöt ovat pitäneet siitä kun käynnillä on mahdollisuus keskittyä vain yhteen perheeseen kerrallaan, Katja toteaa.