NJF kongressen ur studerandes perspektiv

Bild av goodiebag och dess innehåll

Den 4-6.5.2022 hölls den 22a NJF kongressen på Scandic Marina Congress Center i Helsingfors. Vi studerande fick äran att hjälpa till med förberedelser och under kongressen, som en del av […]