Vuoden kätilö Årets barnmorska 2021: Hannakaisa Niela-Vilén

Vuoden kätilö 2021 

 

Hannakaisa Niela-Vilén on kätilö, terveystieteiden tohtori ja dosentti. Hannakaisa väitteli vuonna 2016 keskosvauvojen imetyksestä. Tohtorikoulutusta edeltävästi hän työskenteli kätilönä synnytysosastolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.  

 

Tällä hetkellä Hannakaisa toimii erikoistutkijana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Hänen tutkimusalansa hoitotieteessä kohdentuu raskaana oleviin ja synnyttäneisiin naisiin, sikiöihin ja vastasyntyneisiin sekä koko perheeseen. Hän on tehnyt merkittävää tutkimusta äidin ja vastasyntyneen varhaisesta kontaktista, sekä ennenaikaisesti että täysiaikaisena syntyneiden vauvojen imetyksestä ja heidän perheidensä tukemisesta imetyksessä. Lisäksi hänen tutkimuskohteenansa on myös raskaudenaikainen etämonitorointi. 

 

Tutkimustyönsä ohella Hannakaisa myös opettaa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Hän on innostava opettaja ja kannustava opinnäytetöiden ohjaaja. Tämän lisäksi Hannakaisa on Kätilölehden toimituskunnan jäsen.  Toimituskunnassa Hannakaisa on tuonut hyvin rakentavasti esiin näyttöön perustuvan tiedon tärkeyden kätilölehden julkaisemassa sisällössä. Hän on myös aloittanut uuden juttusarjan kirjoittamisen Kätilölehteen. Hannakaisa vie kätilötyön vahvaa osaamista eteenpäin osallistumalla monipuolisesti ammatilliseen keskusteluun valtakunnallisesti yhdessä kätilöiden kanssa. Hän jakaa omaa tieteellistä näkemystään kätilökollegoilleen arvokkaasti. 

 

Suomen Kätliöliitto onnittelee Hannakaisa Niela-Vileniä vuoden kätilö tittelistä tutkitun tiedon teemavuonna 2021 

 

Lisätietoja: 

Katriina Bildjuschkin, puheenjohtaja

Suomen Kätilöliitto ry, [email protected], tel. 0456640000 

Hannakaisa Niela-Vilén, kätilö

Åbo Universitet[email protected] 

 

 

Årets barnmorska 2021 

 

Finlands Barnmorskeförbund rf har valt barnmorskan Hannakaisa Niela-Vilén till årets barnmorska 2021. Valet offentliggörs på de nationella Barnmorskedagarna som går av stapeln 7.5.2021. 

Hannakaisa Niela-Vilén är barnmorska, doktor i hälsovetenskap och docent. Hannakaisa disputerade år 2016 om amning av prematurbarn. Innan hon blev doktorand jobbade hon som barnmorska på förlossningsavdelningen vid Åbo universitets centralsjukhus.  

 

För tillfället fungerar Hannakaisa som specialforskare på Åbo Universitets institution för vårdvetenskaper. Hennes forskningsområde inom vårdvetenskapen fokuserar på gravida och kvinnor som fött barn, foster och nyfödda samt hela familjen. Hon har gjort betydande forskning om anknytning mellan mor och nyfödd och kring amning både hos barn som är för tidigt födda och hos barn som är födda med fullgången graviditet samt kring stödjandet av amningen i dessa familjer. Utöver det här forskar hon även i fosterövervakning på distans under graviditeten.  

 

Vid sidan av sitt arbete som forskare undervisar Hannakaisa på Åbo Universitets institution för vårdvetenskaper. Hon är en inspirerande lärare och en uppmuntrande handledare av examensarbeten. Utöver detta är Hannakaisa medlem i utskottet för Tidskrift för Barnmorskor. Hannakaisa har genom sitt deltagande i utskottet på ett mycket konstruktivt sätt fått med betydelsen av evidensbaserad kunskap i det innehåll som barnmorsketidningen publicerar. Hon har även börjat skriva en ny artikelserie till Tidsskrift för barnmorskor. Hannakaisa främjar barnmorskearbetets starka expertis genom att på ett mångsidigt sätt delta i de professionella diskussioner som förs nationellt tillsammans med andra barnmorskor. Med värdighet delar hon med sig av sin egen vetenskapliga synvinkel med sina barnmorskekollegor.  

 

Finlands Barnmorskeförbund gratulerar Hannakaisa Niela-Vilén för titeln årets barnmorska under temaåret för 2021, evidensbaserad kunskap. 

 

Tilläggsuppgifter: 

Katriina Bildjuschkin, ordförande 

Finlands Barnmorskeförbund ry, [email protected], tel. 0456640000 

Hannakaisa Niela-Vilén, barnmorska 

Åbo Universitet[email protected]