ICM:n puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen vapaat paikat

ICM hallituksessa on paikkoja auki kolmivuotiskaudelle 2023-2026. Hallitus koostuu presidentistä, varapresidentistä, rahastonhoitajasta ja kuudesta alueellisesta hallituksen jäsenestä.

Lisätietoja puheenjohtajan vaalista ja ehdokkaaksi asettumisesta:

https://internationalmidwives.org/about-us/icm-jobs-board/icm-board-elections-2023-president-position.html

Lisätietoja varapuheenjohtajan vaalista ja ehdokkaaksi asettumisesta:

https://internationalmidwives.org/about-us/icm-jobs-board/icm-board-elections-2023-vice-president-position.html

Lisätietoja hallituksen jäsenten vaalista ja ehdokkaaksi asettumisesta:

https://www.internationalmidwives.org/about-us/icm-jobs-board/icm-board-elections-2023.html

Kätilöliiton tulee puoltaa ehdokasta ja tehdä ehdokkaan hakemukseen suositus, joten ehdokkuudesta kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä liittoon hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista.