Kannanotto koronaepidemiasta (Covid-19) johtuviin rajoituksiin

Suomen Kätilöliiton -Finlands Barnmorskeförbund ry
Kannanotto koronaepidemiasta (Covid-19) johtuviin rajoituksiin

Julkaisuvapaa 4.4.2020

Suomen Kätilöliitto edellyttää, että kätilöiden ja muun terveydenhuollon henkilöstön työturvallisuus taataan riittävin ja tehokkain suojaimin sekä ohjein ja että henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus psyykkiseen kriisitukeen ja työnohjaukseen. Lisäksi raskaana olevat terveydenhuollon työntekijät tulisi katsoa riskiryhmään kuuluviksi. Kätilöt hoitavat perheitä tilanteessa, jossa perheisiin kohdennetut rajaukset vaikuttavat eniten juuri kätilötyön arkeen ja yhteistyöhön perheiden kanssa, joten kätilöt tarvitsevat tukea työnantajiltaan.

Kätilöliitto edellyttää, että kätilöiden määrä sairaalassa on riittävä synnyttäjien tukemiseksi, jos puoliso tai tukihenkilö ei voi oman tartuntansa vuoksi osallistua yhteen perheen tärkeimmistä tapahtumista – lapsen syntymään. Kätilöliitto haluaa varmistaa, että vanhemmuutta ja parisuhdetta tuetaan koko lapsivuodeajan ja puolison osallistuminen hoitoon on mahdollista, siten että kaikkien synnyttäjien turvallisuus taataan, eikä synnytykseen osallistuvista aiheudu tartuntariskiä toiselle synnyttäjälle. Perheiden valmennusten ja tuen riittävyys on taattava järjestämällä se verkkovälitteisesti ja puhelimitse.

Suomen Kätilöliitto on huolissaan, perheiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Suomeen on saatava valtakunnallinen linjaus ja ohje koskien synnyttäjän tukihenkilön osallistumista raskauden seurantaan, synnytykseen ja lapsivuodeajan seurantaan. Alueellisia eroja yhdenvertaisuudessa ei voi olla.

Kaikkia perheitä on kohdeltava yhdenvertaisesti, joten sektiosynnytyksen vuoksi yhteistä perheaikaa ei voi olla vähemmän kuin alatiesynnytyksessä.  Sektion jälkeen vauvalla on oikeus, voinnin niin salliessa, ihokontaktiin toisen oireettoman vanhemman kanssa. Vallitsevassa tilanteessa ihokontaktin toteuttaminen voi olla haastavaa, mutta mikäli se on mahdollista, sitä tulee suosia.

Terveydenhuollon ammattilaisten pitää tukea vanhempia varhaisessa vuorovaikutuksessa vauvan kanssa ja kiintymyssuhteen kehittymisessä.  Jos toisen vanhemman oireiden tai tartuntaepäilyn vuoksi lähikontakti ei ole mahdollinen, tulisi perheen yhteydenpito verkon välityksellä tehdä mahdollisimman helpoksi. Polikliinista synnytyksen mahdollisuutta pitää tarjota niille, joille se on mahdollista. Polikliinisen synnytyksen suunnittelu tulee aloittaa jo neuvolassa. Näin perhe voisi jatkaa paremmin yhdessä olemista häiriöttä ja imetys voi käynnistyä. Nopeasti kotiutuvien tueksi tulee järjestää riittävästi kotiin vietävää tukea. Perheiden tuki on oltava riittävä myös silloin, kun perheellä on erityisen tuen tarvetta.

Suomen Kätilöliitto on sitoutunut perhekeskeiseen työhön ja haluaa tehdä yhteistyötä perheiden kanssa ja hyväksi sekä taata kaikkien perheiden turvallisuuden raskauden,  synnytyksen ja lapsivuoteen aikana. Kätilöliitto toivoo, että myös perheet itse haluavat suojella toisiaan.

 

Lisätietoja kannanotosta Suomen kätilöliitto ry:n puolesta antaa:

Katriina Bildjuschkin puh. 045 664 0000 puheenjohtaja(at)suomenkatiloliitto.fi