Kansainvälinen kätilönpäivä 2020

Suomen Kätilöliiton kansainvälisen kätilönpäivän kannanotto

Maailman terveysjärjestö (WHO) nimesi vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden teemavuodeksi. Tammikuun alkaessa kukaan ei varmasti osannut odottaa, millainen vuosi teemavuodesta tulisi. Maailman sairaanhoitajat ja kätilöt ovat uuden, toistaiseksi huonosti tunnetun virusepidemian edessä, jonka myötä kaikki totutut käytännöt on pitänyt arvioida uudestaan. Näin on ollut myös meillä Suomessa – kätilöt ovat olleet mukana innovoimassa uusia tapoja toimia poikkeustilanteen aikana.

Kätilöä tarvitaan elämän taitekohdissa, muutoksien tai sairaudesta aiheutuvan kriisin aikana. Kätilöillä on oltava mahdollisuus ja aikaa tukea naistentauti- ja syöpäosastojen asiakkaita sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen, uuteen minäkuvaan naisena. Riittävää kätilön antamaa tukea ja aikaa tarvitsevat myös raskautta suunnittelevat, raskaana olevat sekä synnyttävät ja synnyttäneet naiset ja perheet.

Alkuvuodesta Suomessa käytiin keskustelua resursoinnin riittävyydestä synnytyssairaaloissa. Asiakkaiden ja perheiden on voitava luottaa kätilöiden antaman hoidon turvallisuuteen ja hyvään laatuun. Kätilöliitto edellyttää, että asianmukaiset kätilöresurssit tulee taata poikkeusoloista huolimatta.

Hoitohenkilökunnan riittävyys ja jaksaminen ovat keskiössä, kun pohdimme sosiaali- ja terveysalan toimintaa ja sen kehittämistä. Suomessa kätilöt ovat korkeasti koulutettuja ja toimivat työssään hyvin itsenäisesti. Kätilöiden työ on kansantaloudellisesti arvokasta, kun lasketaan terveydenhuollon kuluja kunnissa ja valtakunnallisesti.

Suomessa julkinen terveydenhoito on maailman parasta sekä saatavuuden että laadun osalta. Äitiys- ja imeväiskuolleisuus ovat meillä maailman alhaisimpia. Terveyspalvelut myös tuotetaan kustannustehokkaasti. Suomalaiset kätilöt antavat aina laadukasta ja turvallista, tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa hoitoa. He tekevät työtään asiakas- ja perhelähtöisesti.

Riittävä korvaus tehdystä työstä on yksi kannustin työssä jaksamiseen. Työolot, esimiestyö, johdon tuki ja arvostus ovat tärkeitä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Näinä aikoina työhyvinvointi on entistäkin tärkeämpää ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomioita poikkeusolosuhteiden jälkeen. Suomalaiset kätilöt ovat maailman huipputasoa ja jatkossakin haluamme toimia naisten ja perheiden parhaaksi sekä pitää heistä hyvää huolta.  Suomen Kätilöliitto muistuttaa kansainvälisen kätilönpäivän kannanotossaan kätilöiden työhyvinvoinnin merkityksestä. Kätilöt haluavat tehdä työnsä hyvin, riittävin resurssein ja siihen tarvittavalla työnantajan tuella.

 

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Katriina Bildjuschkin, Suomen Kätilöliitto ry – Finlands Barnmorskeförbund ry, p. 045 664 0000, [email protected]
För mer information på svenska: Anna Sundqvist, tfn. 0504689669.

Kansainvälistä Kätilön päivää on vietetty 5. toukokuuta vuodesta 1992 alkaen. Vuosittain kätilöt, kätilöliitot ja heidän yhteistyökumppaninsa ympäri maailmaa haluavat nostaa tietoisuuteen kätilötyön merkittävyyden seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen parissa sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Tämän vuoden kansainvälinen teema on “Midwives with women: celebrate, demonstrate, mobilise, unite- our time is now”.

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry on kätilötutkinnon suorittaneiden ja kätilöksi opiskelevien yhdysjärjestö. Suomen Kätilöliitto edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, kehittää kätilön ammattialueen hoitotyötä sekä lisää kätilöiden ammattitietoa ja -taitoa. Liitto on perustettu vuonna 1919. Kätilöliitto on ammatillis-aatteellinen järjestö; kätilöiden edunvalvontaa hoitaa Tehy ry.

Lue Kätilöliiton Kansainvälisen kätilönpäivän kannaotto.

Ställningstagande på den internationella barnmorskedagen 2020