Kätilöliiton kannanotto raskaudenkeskeytysten rajoittavaan toimintaan

Kannanotto 24.1.2017 Julkaisu vapaa heti

Kätilöliitto: Oikeus päättää omasta kehostaan, lastensa lukumäärästä ja niiden saamisen ajankohdasta on perustavanlaatuinen ihmisoikeus.

Yle uutisoi tänään 24.1.2017 Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin allekirjoittaneen määräyksen, joka kieltää yhdysvaltalaisrahoitteisilta kansalaisjärjestöiltä aborttineuvonnan ja raskaudenkeskeytysten tekemisen maailmalla. Guttmacher-instituutin johtaja Anne Starrs toteaa uutisessa, että ”maailman laajuisesti ihmishenkiä pelastavien toimijoiden rahoituksen ei pitäisi olla poliittista peliä”.

Suomen Kätilöliitto esittää huolensa maailman naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden haasteiden lisääntymisestä. Terveys on ihmisoikeutemme. Sen maailmanlaajuinen parantaminen ja ylläpitäminen vaativat yhteistyötä monien eri toimijoiden ja kaikkien kehityssektoreiden välillä. Suomen YK-liitto tukee ja tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. Suomen YK-liiton mukaan lisääntymisterveyteen liittyvät haasteet ovat yhä naisten yleisin kuoleman tai vamman aiheuttaja kehitysmaissa. Suunnittelemattomat raskaudet ja niistä aiheutuvat komplikaatiot koituvat satojentuhansien nuorten tyttöjen kohtaloksi.

Kätilöliitto haluaa korostaa vahvasti Suomen YK-liiton kirjausta siitä, että oikeus päättää omasta kehostaan, lastensa lukumäärästä ja niiden saamisen ajankohdasta on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Nämä oikeudet ovat kuitenkin tänä päivänä kiistellympiä kuin koskaan. Lainsäädäntöä ehkäisyn, raskauden keskeytyksen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevan tiedon jakamiseksi on tiukennettu monissa maissa. Jopa YK:ssa asia on osoittautunut haasteelliseksi käsitellä.

Kätilöliitto haluaa nostaa esille Suomen YK-liiton jakaman tärkeän informaation: Ei-toivottu raskaus on merkittävä terveysriski. Maailmassa tehdään vuosittain noin 45 miljoonaa raskaudenkeskeytystä, joista arviolta 19 miljoonaa on vaarallisia. Joka vuosi n. 5 miljoonaa naista joutuu sairaalahoitoon vaarallisissa olosuhteissa tehtyjen raskaudenkeskeytysten ja siihen liittyvien komplikaatioiden seurauksena. Lähes 70 000 naista kuolee vuosittain vaarallisten raskaudenkeskeytysten seurauksena. Tämä tarkoittaa noin 13 prosenttia kaikista äitiyskuolemista. Liki puolet kaikista tehdyistä raskaudenkeskeytyksistä tehdään terveydelle vaarallisissa olosuhteissa. Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa luku on lähes 95%.

Kätilöliitto haluaa lisätä tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Suomen YK-liitto toteaa, että tiedon puute, asianmukaisen terveydenhuollon puutteellisuus sekä lainsäädännölliset esteet asettavat lukuisat naiset vaaraan eri puolilla maailmaa. Maissa, joissa raskaudenkeskeytys on laiton tai sallittu vain äärimmäisissä tapauksissa, pakottaa tuhannet naiset turvautumaan terveydelleen vaarallisiin ratkaisuihin, tai synnyttämään lapsen, jota eivät olisi halunneet. Raskaudenkeskeytys on monissa maissa edelleen uskonnollinen tai poliittinen tabu, josta vaietaan.

Suomen Kätilöliitto esittää suuren huolensa koskien Yhdysvaltain presidentin päätöstä rajoittaa kansainvälisten kansalaisjärjestöjen aborttineuvontaa ja raskaudenkeskeytysten tekemistä kansalaisjärjestöjen toimesta maailmalla. Kätilöliitto sitoutuu omalta osaltaan lisäämään tiedonjakamista seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Lisätietoja:
Suomen YK-liiton sivusto: http://www.ykliitto.fi/yk70v/sosiaalinen/terveys
Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja
Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry, gsm 045 664 0000
[email protected]