Kätilöliitto osallistuu 100 tasa-arvotekoa-hankkeeseen

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

Tasa-arvo kuuluu suomalaisten itseymmärrykseen ja perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat olivat suomalaisia. Tasa-arvo sisältyy myös suomikuvaan maailmalla. On tärkeää, että tasa-arvo ja naiset ovat näkyvästi esillä myös juhlavuonna.

Hankkeeseen hyväksyttävä tasa-arvoteko on konkreettinen ja uusi toimenpide, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista. Teko voi olla iso ja valtakunnallinen tai pieni ja paikallinen, mutta sen pitää muuttaa jotakin vallitsevaa asiantilaa siten, että lopputulos käytännössä lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista.

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen haastamalla kaikki Suomen kunnat tarjoamaan ilmaisen ehkäisyn kuntalaisilleen, niin naisille kuin miehille. Kätilöliitto toimittaa haasteen jokaiselle 313 suomalaiselle kunnalle suoraan vuonna 2017 ja seuraa haasteen toteutumista sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillaan. Lisäksi Kätilöliitto pitää teemaa esillä läpi vuoden 2017.

Kätilöliiton keskeinen viesti pohjautuu THL:n julkaisemaan Edistä, ehkäise, vaikuta- Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaan 2014-2020. http://www.julkari.fi/handle/10024/116162″

”Vuonna 2015 julkaistiin Käypä hoito-suositus raskauden ehkäisystä. Sen keskeisenä sanomana on, että raskauden ehkäisyn ja ehkäisypalveluiden tulee olla helposti saatavilla ympäri vuoden.

THL:n toimintaohjelman mukaan raskauden ehkäisypalvelujen tehostamiseksi on tärkeää:

  • tehostaa poikien ja miesten saamista mukaan ehkäisyneuvontaan
  • madaltaa yhteydenottokynnystä ehkäisyneuvontapalveluihin
  • tehostaa raskaudenkeskeytykseen hakeutuvan naisen ehkäisyneuvontaa paneutumalla hänen elämäntilanteeseensa, aiemmin käytettyihin ja mahdollisesti epäonnistuneisiin ehkäisyvaihtoehtoihin ja miettimällä yhdessä pitkäaikaisia (kierukka, kapseli) vaihtoehtoja raskaudenkeskeytyksen jälkeiseen ehkäisyyn
  • saada kunnan tai Kelan tukea alle 25-vuotiaiden ehkäisyvälineiden hankintaan
  • antaa tietoa käyttäjän kannalta helpoista, vaivattomista ja luotettavista vaihtoehdoista
  • vähentää kierukkaehkäisyyn liittyviä ennakkoluuloja ja harkita hormonikierukkaa vaihtoehtona myös synnyttämättömille nuorille, jotka voivat tarvita ehkäisyä useampia vuosia.

Raskauden ehkäisypalveluiden ydinajatus painottuu palvelujen kehittämiseen kokonaisvaltaisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen suuntaan. Jo Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa 2011 tavoitteeksi asetettiin se, että raskauden ehkäisyneuvontaan integroidaan kokonaisvaltainen seksuaaliterveyden edistäminen eli seksitautien ehkäisy, seksuaalineuvonta ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy. Sopivan ehkäisymenetelmän valinta edellyttää haastattelua seksuaalikäyttäytymisestä, parisuhteen luonteesta ja elämäntilanteesta, mikä tarjoaa luontevan tilaisuuden tavoitteen toteuttamiseen. Aiempaa enemmän huomiota tulisi kiinnittää myös ikää ja hedelmällisyyttä koskevaan neuvontaan, muistuttaa THL:n toimintaohjelma.

THL uutisoi 7.12.2015, että kunnilla on merkittävä rooli ehkäisyn saatavuudessa, ja ne voivat konkreettisesti vaikuttaa raskaudenkeskeytysten määrään. Ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen sekä nuorille mutta myös kaikille”

”keskeytysasiakkaille sekä synnyttäjille on merkittävä terveyspoliittinen teko, jolla on todellisia ja mahdollisesti nopeitakin vaikutuksia. Kätilöliitto ryhtyy osaltaan edistämään suomalaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä entistä tasa-arvoisemmin haastamalla kaikki Suomen kunnat tarjoamaan ilmaisen ehkäisyn kuntalaisilleen, niin naisille kuin miehille. Kätilöliitto toimittaa haasteen jokaiselle 313 suomalaiselle kunnalle suoraan vuonna 2017 ja seuraa haasteen toteutumista sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillaan. Lisäksi Kätilöliitto pitää teemaa esillä läpi vuoden 2017.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry gsm 045 664 0000, [email protected]

”Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry on kätilötutkinnon suorittaneiden ja kätilöiksi opiskelevien yhdysjärjestö. Suomen Kätilöliitto edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, kehittää kätilön ammattialueen hoitotyötä sekä lisää kätilöiden ammattitietoa ja –taitoa. Liitto on perustettu vuonna 1919 ja siihen kuuluu 4321 jäsentä 16 alueellisessa kätilöyhdistyksessä. Kätilöliitto on ammatillis-aatteellinen järjestö; kätilöiden edunvalvontaa hoitaa Tehy ry.”