Kätilöliiton sisäilmakannanotto

Suomen Kätilöliitto ry:n kannanotto 21.9.2018
Sisäilma-ongelmat otettava vakavasti sosiaali- ja terveysalalla

Tehy ry ilmoitti tiedotteessaan 19.9.2018 vievänsä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin oikeuteen kätilöiden sairastuttua Kätilöopiston sairaalan sisäilmaongelmiin liittyen. Kätilöiden sisäilmaoireilu on jatkunut vuosia ja osalla heistä on todettu ammattitauti. Tehyn näkemyksen mukaan HUS on laiminlyönyt työturvallisuusvelvoitteita eikä ole ottanut vakavasti Kätilöopiston sairaalan sisäilmasta aiheutuneita terveysriskejä työntekijöille.

Kätilöopiston sairaalassa sisäilmasta sairastuneet ovat valitettavasti vain murto-osa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien, oireilevien tai työkykynsä menettäneiden joukossa. Tehyn ja Turun yliopiston vuonna 2016 toteuttaman laajan sisäilmatutkimuksen mukaan sisäilmaongelmat alalla ovat yleisiä ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstö oireilee huomattavasti keskimääräistä enemmän. Erityisesti astma ja poskiontelontulehdus ovat hälyttävän yleisiä. Kosteusvaurioita, homeen hajua ja näkyviä homekasvustoja on vähintään joka viidennellä terveydenhuollon työpaikalla. Ongelmat ovat hyvin yleisiä, jopa 80% Tehyn kyselyyn vastanneista työsuojeluvaltuutetuista ilmoitti työpaikkojen sisäilmaongelmista ja joka neljännellä työpaikalla on ollut epäilyjä niihin liittyvistä sairauksista.

Työnantaja on yksiselitteisesti vastuussa siitä, ettei huonosta sisäilmasta aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. (Työturvallisuuslaki 8§, 40§)

Työnantajille kuin koko yhteiskunnallekin koituu merkittäviä kustannuksia sisäilmaongelmasta. Sisäilmaongelmat aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja ja jopa työkyvyttömyyttä. Homesairaaloista, hometerveyskeskuksista, homekouluista ja muista epäterveistä työpaikoista uutisoidaan jatkuvasti. Ongelma on merkittävä koko Suomen rakennuskannassa.

Suomen Kätilöliitto ry peräänkuuluttaa päättäjien vastuuta sisäilmaongelmien ratkaisussa. Kunnat eivät itse pysty selviytymään korjausrakentamisen kuluista, valtion on tultava apuun. Korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon on vuosien ajan osoitettu liian vähän rahaa. Tehy on vaatinut kansallista ohjelmaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen korjausrakentamiseen sekä työntekijöiden työpaikan vaihdon tukemiseen.
Valtiovallalla on oltava myös keinoja tukea työntekijöitä, jotka ovat sairastuneet työnantajan tiloissa ja joutuvat vaihtamaan työpaikkaa.

Olemme huolestuneita siitä, miksi sisäilmaongelmia ei edelleenkään oteta vakavasti, vaikka ne ovat olleet tiedossa jo pitkään. Kehotamme työnantajia puuttumaan ongelmiin ripeämmin, jotta työntekijät eivät sairastuisi. Sosiaali- ja terveysalalla ei ole varaa menettää osaavia työntekijöitä, yksikin terveytensä ja työkykynsä menettänyt on liikaa.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Marjo Lyyra, Suomen Kätilöliitto ry – Finlands Barnmorskeförbund ry,
p. 045 664 0000, [email protected]

”Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry on kätilötutkinnon suorittaneiden ja kätilöksi opiskelevien yhdysjärjestö. Suomen Kätilöliitto edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, kehittää kätilön ammattialueen hoitotyötä sekä lisää kätilöiden ammattitietoa ja -taitoa. Liitto on perustettu vuonna 1919 ja siihen kuuluu 4 341 jäsentä 16 alueellisessa kätilöyhdistyksessä. Kätilöliitto on ammatillis-aatteellinen
järjestö; kätilöiden edunvalvontaa hoitaa Tehy ry.”