Materiaalia työn tueksi

The Lancet: Midwifery matters ”more than ever”

The Lancet lehdessä julkaistiin 23.6.2014 sarja artikkeleita koskien kätilötyötä. Artikkelisarja löytyy vapaasti saatavan osoitteessa: www.thelancet.com/series/midwifery

 

WHO:n uudet hoitosuositukset 2018

WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience

 

Midwives’ voices, midwives’ realities report 2016

Findings from a global consultation on providing quality midwifery care.

 

ORAMMA- Operational Refugee And Migrant Maternal Approach

Migrant mothers matter too