Odotusajan ja vauvaperheiden tukeen panostaminen kannattaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä:

ODOTUSAJAN JA VAUVAPERHEIDEN TUKEEN PANOSTAMINEN KANNATTAA SEKÄ INHIMILLISESTI ETTÄ TALOUDELLISESTI

TIEDOTE 14.1.
Julkaisuvapaa HETI

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä ottaa painokkaasti kantaa laadukkaiden odotus- ja vauva-ajan palvelujen puolesta. Odotus- ja vauva-aika vaikuttavat merkittävästi lapsen kasvuun ja kehitykseen, aina aikuisuuteen saakka. Perheille tuleekin tarjota apua matalan kynnyksen palveluista aina ympärivuorokautiseen intensiiviseen tukeen saakka.
Odotus- ja vauva-aikana kaikki perheet tarvitsevat tukea. Usein riittää neuvolan ja oman lähiverkoston tuki. Neuvolapalveluiden resurssoinnista tulee huolehtia nykyistä paremmin ja säilyttää ne lähipalveluina. Joskus tarvitaan myös muuta tukea. Jotta perheiden yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata, tulee palveluihin ohjautumisen olla ennalta suunniteltua, nopeaa ja sujuvaa riippumatta siitä, mikä taho toimii palveluihin ohjaajana. Palveluihin hakeutuminen ei saa jäädä pelkästään asiakasperheen vastuulle.
– Jokainen vauva ansaitsee parhaan mahdollisen alun elämälleen ja jokaisen perheen tulee saada kaikki tarvitsemansa tuki, jotta odotus- ja vauva-aika on turvallinen. Tämä on ennen kaikkea inhimillisesti, mutta myös taloudellisesti tärkeää, korostaa ryhmän puheenjohtajana toimiva Sofia Virta.
Tällä hetkellä kuntien välillä on eriarvoisuutta palveluiden tarjonnan ja laadun suhteen, esim. neuvolapsykologien, terapeuttisen vauvaperhetyön sekä odotus- ja vauvavaiheen psykiatrisen hoidon saatavuudessa on suuria alueellisia eroja. Hyvinvointialueita rakennettaessa on huolehdittava, että perhekeskusten tarjoamat palvelut ovat jokaisen perheen käytettävissä alueen jokaisessa kunnassa.
Perheiden tukeminen oikein kohdennettuna ja mitoitettuna on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa. Haastavissa oloissa elävien perheiden tukeminen on kansantaloudellisesti kannattavaa: tukea saanut vauva/lapsi voi säästyä mielenterveys-, päihde- ja sosiaalisilta ongelmilta, kouluttautua ja työllistyä todennäköisemmin lapsi, jonka perhe ei ole saanut tukea. Perheiden tukemiseen kannattaa panostaa jo raskausaikana, sillä tuotto on sitä parempi, mitä aikaisemmin se toteutuu.

Ryhmän kannanotto viestin liitteenä.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Sofia Virta
Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän puheenjohtaja
Kansanedustaja
0505140186

Hanna Sellergren
Asiantuntija
0405430010

Ryhmän asiantuntijatahoja ovat Imetyksen tuki ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun keskusliitto, Suomen Kätilöliitto ry, Väestöliitto/Väestöntutkimuslaitos, Folkhälsan, Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Terveydenhoitajaliitto ry, Psykologiliitto/Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden työryhmä, Fenix Helsinki ry, Äimä ry, Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry ja Suomen perinataalimielenterveys ry.

Lisäksi ryhmään kuuluvat  eduskunnasta Sofia Virta, Hilkka Kemppi, Jaana Pelkonen, Päivi Räsänen, Sofia Vikman, Hanna Sarkkinen, Mirka Soinikoski, Saara Hyrkkö, Terhi Peltokorpi, Mikko Lundén, Mari-Leena Talvitie, Heikki Autto ja Juho Eerola.