Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään koulutettua kätilöä

Kätilöliitto tukee työmarkkinajärjestöjen (Tehy ja SuPer) työtaistelua. Kätilöidenkin edunvalvonnasta vastaa Tehy.

Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään koulutettua kätilöä! Kätilökoulutus on pisin hoitotyön ammattikorkeakoulutasoisista koulutuksista (4,5 v) ja perehtyminen vastavalmistuneesta osaavaksi ammattilaiseksi kestää viikkoja, jopa kuukausia.

Kätilön vastuullisesta työstä tulee saada sen vaativuutta vastaava palkka, jolla on mahdollista tulla toimeen.  Kätilöliitto näkee työolojen ja johtamisen kehittämisen ensiarvoisen tärkeänä, jotta jokainen kätilö voisi hyvin ja työn tekeminen oman ammattietiikan mukaisesti olisi mahdollista. Lisäksi on tärkeää, että kätilön on mahdollista kohdata naisten ja perheiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja taata näin laadukas hoito.

Työoloihin, työhyvinvointiin  ja palkkaukseen panostaminen ovat ehdottoman tärkeitä, jotta jatkossakin raskaana olevien, synnyttävien ja synnyttäneiden naisten kuten myös naistentautipotilaiden pääsy kätilön hoitoon on turvattu.

Kätilöt kulkevat rinta rinnan, perheiden parhaaksi, myös vaikeina aikoina.

#meidänkaikkienasia

#tehy

#katiloliitto

 

Suomen Kätilöliitto ry

Päivi Oinonen, puheenjohtaja

Anna-Kaisa Kokkonen, varapuheenjohtaja