Numero 2/2021

Teemana "Miten voit, kätilö?"

Kätilölehden nettijatkoilla:

Heidi 2.0 »

Tulosta itsellesi numeron 2/21 kansikuvan kätilö-paperinukke »

Kätilölehti 2/2021 on julkaistu poikkeuksellisesti kaikkien vapaasti luettavaksi verkossa. Voit selata lehteä klikkaamalla täyskokoiseen versioon alta:

Juttujen lähteet

Heli Kondelin, Maija-Riitta Jouhki, Pirjo Koski: Sote-siltaa pitkin työelämään

Metsälä E, Kattainen E, Rimpioja P. 2020.  SOTE-silta -täydennyskoulutus maahanmuuttajien ja terveysalan organisaatioiden tarpeita palvelemassa. Rimpioja P, Matinheikki-Kokko K, Metsälä E, Sairanen R. (toim.). SOTE-silta -täydennyskoulutusta maahan muuttaneille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. , In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat., Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Rimpioja P, Matinheikki-Kokko K, Sairanen R. 2020.  Johdanto SOTE-silta -täydennyskoulutukseen 

Rimpioja P, Matinheikki-Kokko K, Metsälä E, Sairanen R. (toim.). SOTE-silta -täydennyskoulutusta maahan muuttaneille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. , In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat., Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Sisäasiainministeriö, (SM) 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös

maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiasta. Saatavana sähköisenä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/
80057/Maahanmuuton_tulevaisuus_2020_fi.pdf

Sallinen Eeva, Valvira. Henkilökohtainen tiedonanto. Sähköpostikeskustelu 23.9.2020

Hannakaisa Niela-Vilen: Hyvä, paha käynnistys

Abdelhakim AM ym. Outpatient versus inpatient balloon catheter insertion for labor induction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Gynecology obstetrics and Human Reproduction 2020;49. dx.doi.org/10.1016/j.jogoh.2020.101823

Alfirevic Z ym. Methods to induce labour: a systematic review, network meta-analysis and cost-effectiveness analysis. BJOG 2016;123, 1462–1470.

Alkmark M ym. Induction of labour at 41 weeks or expectant management until 42 weeks: a systematic review and an individual participant data meta-analysis of randomised trials. PLoS Med 2020;17(12), e1003436.

Coates D ym. Induction of labour indication and timing: a systematic analysis of clinical guidelines. Women and Birth 2020;33, 219–230.

ten Eikelder MLG ym. Induction of labor using a Foley catheter or Misoprostol: a systematic review and meta-analysis. Obstetrical and Gynecological Survey 2016;71(10), 620–630.

Ellis JA ym. Influence of maternal obesity on labor induction: a systematic review and meta-analysis. Journal of Midwifery & Womens Health 2019;64(1), 55–67.

Kehl S. Balloon catheters for induction of labor at term after previous caesarean section: a systematic review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2016;204, 44–50.

Middleton P. ym. Induction of labour at or beyond 37 weeks’ gestation. Cohcrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 7. Art. No.: CD004945

Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 48/2020. Saatavilla: urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112092125