Numero 3/2022

Teemana Pohjoismainen kätilökongressi NJF Helsinki 2022

Sisällys 3/22

3 Pääkirjoitus

4 Ajankohtaista

6 Synnytysvalmennusta podcastina

8 Synnytyspelko voi viedä odotuksen onnen

11 Kun puoliso pelkää synnytystä

12 Odotuksena hyvä synnytys

14 Pohjoismainen kätilökongressi Helsingissä

15 Kätilö edistää ja puolustaa oikeuksia

17 Synnytyspelkoa selättämässä – empatia, ammattilaiset ja tukiverkko

19 NJF-kongressin kulissien takana

22 Ledare

23 NJf kongressen ur studerandes perspektiv

25 Upplevelser från NJF 2022

27 Seksuaaliterveys 2022

28 Kätilöt pomoina: Paula Järvisalo

33 Tulitteko te hakemaan sikiön?

36 Kätilön urapolku: Mervi Hakala

38 Kolumni: Kätilöopiskelijan ääni

39 Kätilön kirjahylly

40 Uutisia

42 Kätilönpäivän kannanotto

43 Katse tänne! Se hit!

44 Synnytysseminaari 2022

Juttujen lähteet

Katriina Bildjuschkin: Kätilöt seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjinä ja oikeuksien puolustajina

NJD 2022 – Parallel session 8: Sexual and reproductive health and rights:

SWEDISH MIDWIVES’ AND GYNAECOLOGISTS’ ATTITUDES TO SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS AND GENDER EQUALITY O25 A DECISION-MAKING TOOL ON ROUTINE LABOUR INDUCTION FOR WOMEN WHOSE PREGNANCY IS IN THE LATTER PART OF THE TERM PERIOD Lise Eriksson, PhD, Docent, Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Sweden Andrey Tibajev, MSocSc, Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Sweden Pontus Strimling, PhD, Docent, Institute for Futures Studies, Sweden. Assistant manager, Center for Cultural Evolution, Stockholm University, Sweden Birgitta Essén, MD, PhD, Professor, Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Sweden

ROLE OF MIDWIVES IN PREVENTION AND CARE OF THE SURVIVORS OF FEMALE GENITAL MUTILATION/ CUTTING (FGM/C) Mimmi Koukkula, RM, MHSc, Senior expert, Finnish Institute for Health and Welfare (THL), Finland Reija Klemetti, RN, PhD, Docent, Research Manager, Finnish Institute for Health and Welfare (THL), Finland

BIRTH OUTCOMES OF WOMEN REPORTING A HISTORY OF VIOLENCE INCLUDING DOMESTIC VIOLENCE DURING PREGNANCY: A LONGITUDINAL COHORT STUDY Hafrún Rafnar Finnbogadóttir, RN, RM, Senior lecturer, Associate professor, The Department of Health and Caring Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, Linnaeus University, Sweden Kathleen Baird, RM, Professor, Head of discipline Midwifery, University of Technology Sydney, School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health, Sydney, Australia Li Thies-Lagergren, RN, RM, Senior lecturer, Associate professor, The Department of Health Sciences, Child, Family & Reproductive Health, Health Sciences Centre, Lund University, Sweden

INTIMATE PARTNER VIOLENCE AND THE ASSOCIATION OF PREGNANCY INTENDEDNES – A CROSS-SECTIONAL STUDY IN SOUTHEASTERN NORWAY Eva Marie Engebakken Flaathen, RN, RM, MSc, PhD student, assistant professor, Department of Nursing and Health Promotion, Oslo Metropolitan University, Norway Mirjam Lukasse, RN, RM, MSc, PhD and Professor, Department of Nursing and Health Promotion, Oslo Metropolitan University, Norway and Department of Nursing and Health Sciences, Faculty of Health and Social Sciences, University of South-Eastern Norway, Norway Milada Cvancarova Småstuen, PhD and Professor, Department of Nursing and Health Promotion, Oslo Metropolitan University, Norway Lisa Garnweidner-Holme, PhD and Associate Professor, Department of Public Health Nutrition, Oslo Metropolitan University, Norway Lena Henriksen, RN, RM, MPH, PhD and Associate Professor, Department of Nursing and Health Promotion, Oslo Metropolitan Uni

MATERNITY WARD CUSTOMERS WITH INTIMATE PARTNER VIOLENCE EXPERIENCES Raakel Viheroksa, MHSc, PhD-student, Senior Lecturer, Social Services and Health Care, Tampere University of Applied Sciences Katri Vehviläinen-Julkunen, Professor, PhD, University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Science Päivi Kankkunen, University lecturer, PhD, Docent, University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Science

Heli Siltalan väitöstutkimus. 2021. Jyväskylän yliopisto. Aineistona käytettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutettua kyselyä (N=1952) sekä Keski-Suomen keskussairaalan päivystyspolin asiakirjoja. https://tinyurl.com/thesis-siltala

Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053#idp446191424

Sanna Marinin hallitusohjelma https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931

Sote-uudistus sivut (https://soteuudistus.fi/etusivu)

Tilastot: Tilastokeskus https://tilastokeskus.fi/til/rpk/2020/15/rpk_2020_15_2021-06-01_tie_001_fi.html Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/lahisuhdevakivalta

 

Arja Korkeamäki: Synnytyspelkoa selättämässä – Empatia, ammattilaiset ja tukiverkko

Artikkeli pohjautuu alla olevien luentoihin: Parallel session 10: Care related to fear, anxiety and depression:

PRECONCEPTION FEAR OF CHILDBIRTH: EXPERIENCES AND NEEDS OF WOMEN FEARING CHILDBIRTH WHILE NOT PREGNANT
Elisabet Rondung, PhD, Department of Psychology and Social Work, Mittuniversitetet, Östersund, Sweden; Elin Ternström, RNM, PhD, School of Education, Health and Social Sciences, Dalarna University, Falun, Sweden; Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden

THE TRAJECTORY OF FEAR OF BIRTH DURING AND AFTER PREGNANCY IN WOMEN LIVING IN A RURAL AREA FAR FROM THE HOSPITAL AND ITS LABOUR WARD
Ingegerd Hildingsson, RN, RM, PhD, Professor, Uppsala University, Uppsala Sweden

HELPING FACTORS AND DESIRED SUPPORT FROM PROFESSIONALS FOR MULTIPARAS WITH FEAR OF CHILDBIRTH
Laura Sandström, MNSc-student, specialist, Ministry of Social Affairs and Health, Finland; Anna Liisa Aho, PhD, Adjunct professor, Nursing Science, University of Tampere, Finland

 

Laura Sandström: Synnytyspelko voi viedä odotuksen onnen

Sandström, Laura; Kangas, Emilia; Aho, Anna Liisa: Synnytyspelkoa lievittävät keinot raskausaikana ­äitien näkökulmasta : systemaattinen kirjallisuuskatsaus (2019),  urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202202242138

Sandström L, Kaunonen M, Aho AL. 2022. Raskaana olevien uudelleensynnyttäjien toiveita ammattilaisilta synnytyspelon lieventämiseksi. Hoitotiede 34 (1), 27–39.