Numero 6/2022

Teemana Yhdistystoiminta

3 Pääkirjoitus

4 Ajankohtaista

6 Mitä saat Suomen Kätilöliiton jäsenmaksulla?

6 Suomen Kätilöliiton vuosikokous

7 Kansainväliset kuulumiset

8 Imetystukea yhteistyössä

10 Paikallis­yhdistyksiin on jokainen tervetullut

17 Kolumni: Kätilöopiskelijan ääni

18 Yhdistyksessä pysyy osana kätilöporukkaa, vaikka olisi muualla töissä

20 Ledare

21 Förenignsliv ger mer än du tror

24 Kätilöt pomoina: Sari Kartimo

27 Lisääntymiseen liittyvä naisten kärsimys on yhä tabu Suomessa

30 Missiona rintasyövän varhainen toteaminen

32 Lämminhenkinen työyhteisö kaipaa lisää tekijöitä

34 Liikuntaa odottajille ja synnyttäneille

36 Doulan rooli inspiroi

38 Kätilön urapolku: Katsaus kätilöiden uratarinoihin

40 Savuton arki myös raskauden jälkeen

42 Asenneilmapiirin muutos vie aikaa

45 Kätilön kirjahylly

46 Hotus-näyttövinkki: Vesisynnytys

47 Uutisia

Kaisa Kuurne: Synnytystutkimuksen ytimessä / Lisääntymiseen liittyvä naisten kärsimys on yhä tabu Suomessa

Cleghorn, E. (2021) Unwell Women: Misdiagnosis and Myth in a Man-Made World. Dutton Books.

Törnävä, M. 2017. Fysioterapia virtsankarkailun hoidossa. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. https://www.kaypahoito.fi/nix00665 [Luettu 1.1.2021]                                                        

Woodley, Stephanie J., Lawrenson, Peter, Boyle, Rhianon, Cody, June D., Mørkved, Siv, Kernohan, Ashleigh ja Hay-Smith, E. Jean C. 2020. Pelvic floor muscle training for preventing and treating urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5:CD007471. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007471.pub4

Riikonen & Keijälä: Savuton arkimyös raskauden jälkeen

Absetz P. 2018. Motivoiva keskustelu tupakoinnin lopettamisessa. Näytönastekatsaus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Helsinki.

Banderali G, Martelli A, Landi M ym. 2015. Short and long term health effects of parental tobacco smoking during pregnancy and lactation: a descriptive review. J Transl Med. 2015;13:327. Published 2015 Oct 15. 

Duodecim 2018. Käypä hoito –suositus: Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Helsinki.

Heloma A, Kiianmaa K, Korhonen T, Winell K (toim.). 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim. Printon, Tallinna.

Klemetti R, Vuorenmaa M & Helakorpi S. 2021. Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020: Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista – tyytyväisyys perhe-elämään silti suurta. THL, tilastotoraportti 6/2021.

Ollila H. 2018. Tupakan käytön lopettaminen raskauden aikana. Näytönastekatsaus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Helsinki.

Stead LF, Carroll AJ & Lancaster T. 2017. Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. Cochrane Database: CD001007.

Taylor GMJ, Dalili MN, Semwal M ym. 2017. Internet-based interventions for smoking cessation. Cochrane Database: CD007078.

THL. 2020. Perinataalitilasto: synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2019: Raskauden aikainen tupakointi vähentynyt. Tilastoraportti 48/2020.

Walker RC, Graham A, Palmer SC, Jagroop A & Tipene-Leach DC. 2019. Understanding the experiences, perspectives and values of indigenous women around smoking cessation in pregnancy: systematic review and thematic synthesis of qualitative studies. International journal for equity in health, 18(1), 1-10.