Numero 5/2020

Teemana kivunlievitys

Sisällys

3 Pääkirjoitus

4 Ajankohtaista

6 Pudendaalipuudutus auttaa kipuun synnytyksen aikana  ja sen jälkeen 

8 Tiedon ja tuen voimalla käynnistettävään synnytykseen

10 Katse tänne! Se hit!

11 Virtuaalitodellisuussovellusten mahdollisuudet synnytyksen alkuvaiheen hoidossa

12 Endometrioosi­kipujen hoito

16 Imukuppiavusteinen synnytys KYS:ssa

19 Ristiriitaisia kohtaamisia riippuvuuspsykiatrialla

21 Kolumni: Kätilöopiskelijan ääni

22 Ledare

23 Fysioterapeuten Marika behandlar smärta med psykofysisk fysioterapi

26 Kätilöt pomoina: Katja Koskinen

30 Kokemuksia Erasmus+ -opettajavaihdosta Malawista

34 Synnytyskipujen hoitoa sadan vuoden takaa

36 Ullan aarteet – Vintageharrastus vei kätilön sydämen

39 ”Ei aivan tästä maailmasta”  – Syntymän lumottu hetki pragmaattisessa hoitokulttuurissa

41 Kätilön kirjahylly

42 Kätilön urapolku: Laura Laukkanen

44 Laadukkaampaa imetysohjausta Vauvamyönteisyysohjelman myötä

47 Uutisia

Juttujen lähteet

Sanna-Kaisa Kukko: Virtuaalitodellisuussovellusten mahdollisuudet synnytyksen alkuvaiheen hoidossa

Cowles SD, Norton T, Quiner T, Hannaford K, Foley M. Virtual reality may decease pain during labor. Am J Obst Gyn (supplement to January 2019) 

Frey DP, Bauer ME, Bell CL, Low LK, Hassett AF, Cassidy RB, Boyer KD, Sharar SM. Virtual reality analgesia in labor: The VRAIL pilot study -A preliminary randomized controlled trial suggesting benefit of immersive virtual reality analgesia in unmedicated laboring women. Anesthesia & Analgesia 2019 (128) 6; e93-96.

Gür EY, Apay SE. The effect of cognitive behavioral techniques using virtual reality on birth pain: a randomized controlled trial. Midwifery 2020. https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102856

Hajesmaeel-Gohari,S,  Sarpourian F, Shafiei E. Virtual reality applications to assist pregnant women: a scoping review. BMC pregnancy and childbirth, 2021, Vol.21 (1), p.249-249

Kist M, Bekemeyer Z, Ralls L, Carvalho B, Rodriguez ST, Caruso TJ. Virtual reality successfully provides anxiolysis to laboring women undergoing epidural placement. Journal of Clinical Anesthesia 2020. https://doi.org/10.1016/j.jclinane. 2019.109635. 

Mallari, Brian, Emily K. Spaeth, Henry Goh, and Benjamin S. Boyd. “Virtual Reality as an Analgesic for Acute and Chronic Pain in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Journal of Pain Research 12 (2019): 2053–2085.

Pratiw IG, Husin F, Ganiem AT, Susiarno H, Arifin A, Wirahkusuma F. The Effect of Virtual Reality on Pain in Primiparity Women International Journal of Nursing and Health Science 2017; 4(4): 46-50. http://www.openscienceonline.com/journal/ijnhs

Shourab NJ, Zagami SE, Golmakhani N, Mazlom SR, Nahvi A, Pabarja F, Talebi M, Rizi SM. Virtual reality and anxiety in primiparous women during episiotomy repair. Iranian J Nursing Midwifery Res 2016; 21:521-6. 

Wong M, Gregory KD. Patient reported outcomes on the use of virtual reality for pain management in labor. Am J Obst Gyn 2019 (133) 5; 55.

Kaisa Kuurne: ”Ei aivan tästä maailmasta” – Syntymän lumottu hetki pragmaattisessa hoitokulttuurissa

Bennet, Jane (2001). Enchantment of Modern Life. Attachments, Crossings and Ethics. Princeton University Press.

Florescu, Catalina Florina (2011). Transacting Sites of the Liminal Bodily Spaces. Cambridge Scholars Publishing.

Raivio, Kari 2011. Mikä syntymässä on niin ihmeellistä? Duodecim 127(23):2474-9.

 

Marjo Lyyra: Pudendaalipuudutus auttaa kipuun synnytyksen aikana ja sen jälkeen

Aissaoui Y., Bruyere R., Mustapha H., Bry, D., Kamili, N. & Miller, C. 2008. A randomized controlled trial of pudendal nerve block for pain relief after episiotomy. Obstetric Anesthesiology. Vol. 107, No. 2, 625-629.

Jones, L., Othman, M., Dowswell, T., Alfirevic, Z., Gates, S., Newburn, M., Jordan, S., Lavender, T. & Neilson, J. 2013. Pain management for women in labour: an overview of systematic reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012. Online Publication 2013, Issue 3. http://onlinelibrary.wiley.com.elib.tamk.fi/doi/10.1002/14651858.CD009234.pub2/epdf

Laine, R. & Nokkala, H. 2017. Pudendaalipuudutuksen käyttö ponnistusvaiheessa. Kivuton ponnistusvaihe?. Opinnäytetyö. Tampereen Ammattikorkeakoulu.

Raussi-Lehto, E. 2015. Syntymän hoidon toteutus. Kätilötyö. Teoksessa Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E. & Äimälä, A.-M. (Toim.). Helsinki: Edita. 

Sariola, A. & Tikkanen, M. 2011. Normaali synnytys. Teoksessa Ylikorkala, O. & Tapanainen, J. (Toim.) Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. 5.painos. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy.

Sarvela, J. & Volmanen, P. 2014. Synnytyskipu – anestesialääkärin opas potilaalle. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00904.

Waldum, Å., Lukasse, M., Staff, A. & Falk, R. 2021. Intrapartum pudendal nerve block analgesia and risk of postpartum urinary retention: a cohort study. International Urogynecology Journal 32(12). April 2021.

 

Sanna Lönnfors: Ellei kivutonta, ainakin mahdollisimman hyvää elämää kivun kanssa – Endometrioosikipujen hoito

Bernays V et al.: Qualitative and quantitative aspects of sex life in the context of endometriosis: a multicentre case control study. Reprod Biomed Online 2020 Feb;40(2):296-304. doi: 10.1016/j.rbmo.2019.10.015.

Ensari I et al.: Associations between physical exercise patterns and pain symptoms in individuals with endometriosis: a cross-sectional mHealth-based investigation. BMJ Open2022 Jul 18;12(7):e059280. doi: 10.1136/bmjopen-2021-059280.

Leueberger J et al.: Living with endometriosis: Comorbid pain disorders, characteristics of pain and relevance for daily life. Eur J Pain 2022 May;26(5):1021-1038. doi: 10.1002/ejp.1926.

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry:n verkkosivut: https://korento.fi/ Luettu 23.8.2022.

 

Sanna Lönnfors: Kuukautispoliklinikka ranskalaiseen tyyliin

https://www.mag2lyon.fr/un-hopital-de-jour-dedie-aux-regles-abondantes/ Luettu 22.8.2022

https://www.terrafemina.com/article/regles-abondantes-un-hopital-de-jour-dedie-ouvre-a-lyon_a361452/1 Luettu 22.8.2022

https://www.terrafemina.com/article/regles-abondantes-un-hopital-de-jour-dedie-ouvre-a-lyon_a361452/1 Luettu 22.8.2022

 

Sanna Lönnfors: Synnytyskipujen hoitoa sadan vuoden takaa

Bier, A. (1899). ”Versuche uber cocainisirung des ruckenmarkes (Experiments on the cocainization of the spinal cord)”. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 51 (3–4): 361–9. https://zenodo.org/record/1428422#.Yv8k3nZBy5c Luettu 19.8.2022.

Björkenheim, Edv. A.: Om olika metoder att lindra smärtförnimmelser vid förlossning. Tidskrift för Barnmorskor i Finland 1/1923. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/865942?term=Bj%C3%B6rkenheim&page=1 Luettu 18.8.2022.

Björkenheim, Edv. A.: Eri menettelytavoista kivuntunnon lieventämiseksi synnytyksessä. Kätilölehti 8/1923. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/876728?term=Bj%C3%B6rkenheim&page=5 Luettu 18.8.2022

Kirpilä, J. (toim.) Suomen lääkärit 1962: 46–47. Suomen Lääkäriliitto, Helsinki. 1963. 

Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899: Edvard Björkenheim. Helsingin yliopiston verkkojulkaisu. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/henkilo.php?id=24742 Luettu 18.8.2022.

 

Katja Nugent ja Sari Räisänen: Tiedon ja tuen voimalla käynnistettävään synnytykseen

Akuamoah-Boateng, J., Spencer, R. 2018. Woman-centered care: Women`s experiences and perceptions of induction of labour for uncomplicated post-term pregnancy: A systematic review of qualitative evidence

Farnworth, A., Graham, R., Haighton, C., Robson, S. 2021.How is quality evidence used in everyday decisions about induction of labour between pregnant women and maternity care professionals? An exploratory study

Gatward, H., Simpson, M., Woodhart, L. & Stainton, MC. 2010. Women’s experiences of being induced for post-date pregnancy

Jay, A., Thomas, H., Brooks, F. 2017. In labour or in limbo? the experiences of women undergoing induction of labor in hospital: Findings of a qualitative study

Joensuu, J., Saarijärvi, H., Rouhe, H., Gissler, M., Ulander, V-M., Heinonen, S., Mikkola, T.2021. Maternal childbirth experience and time of delivery: a retrospective 7-years chort study of 105 847 parturients in Finland

Schaal, N., Fehm, T., Albert, J., Heil, M., Pedersen, A., Fleisch, M., Hepp, P.2019. Comparing birth experience and birth outcome of vaginal births between induced and spontaneous onset of labour: a prospective study

Rahkonen, L., Heinonen, S. 2019.Synnytyksen käynnistäminen. Teoksessa Tapanainen, J., Tapanainen, J., Heikinheimo, O., Mäkikallio, K., Aaltonen, R., Schmidht, H., (toim.) Naistentaudit ja synnytykset. Uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Rydahl, E., Eriksen, L., Juhl., M.2019.Effects of induction of labor prior to post-term in low-risk pregnancies: a systematic review

Synnytyksen induktion vaikutukset ennen kauden jälkeistä aikaa matalan riskin raskauksissa: systemaattinen katsaus – PMC (nih.gov) 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/
Perinataalitilasto_2021_ENNAKKO_Liitetaulukot.pdf (thl.fi)

 

Sanna-Mari Manninen ja Janni Koski: Kokemuksia Erasmus+ -opettajavaihdosta Malawista

Globalis. Malawi. Saatavilla: www.globalis.fi/Maat/malawi [Luettu 12.6.2022]

The Common Wealth. Malawi. Saatavilla: www.thecommonwealth.org/our-member-countries/Malawi [Luettu 12.6.2022]

Ingham, K., Kadzamira, Z. D., Kalinga, O. J., Phiri, K. M. G. & Mitchell, J. C. 2021. Malawi. Encyclopedia Britannica. Saatavilla: https://www.britannica.com/place/Malawi [Luettu 13.6.2022]

Laakso, T. 2017: ”Luulin, että ehkäisy veisi lisääntymiskyvyn” – Kehitysmaissa yhä useampi käyttää ehkäisyä, mutta ennakkoluulot ovat syvällä. Saatavilla: www.maailma.net/uutiset/luulin-etta-ehkaisy-veisi-lisaantymiskyvyn-kehitysmaissa-yha-useampi-kayttaa-ehkaisya-mutta [Luettu 12.6.2022]

 

Kristiina Portaankorva-Viskari, Irja Nieminen ja Sari Lehtonen: Ristiriitaisia kohtaamisia riippuvuuspsykiatrialla

Arponen, A. & Häkkinen, M. 2021. Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketju ja palvelukokonaisuus: Neuvoja alueellisen palvelukokonaisuuden rakentamiseen. Työpaperi 23/2021. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Helsinki. Luettu 1.7.2022. https://www.julkari.fi/handle/10024/143159 

Huumeongelmaisen hoito: Käypä hoito -suositus. 2018. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Luettu 1.7.2022. https://www.kaypahoito.fi/hoi50041 

Mielenterveystalo. Opioidikorvaushoidon käytännön opas. Luettu 1.7.2022. https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/korvaushoito/Pages/sivu4.aspx

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä. 17.01.2008/33. Luettu 1.7.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080033

WHO. 2014. Guidelines for identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy. Switzerland. Luettu 1.7.2022. https://www.who.int/publications/i/item/9789241548731 

 

Selina Älli, Leena Alanne Ja Leea Keski-Nisula: Imukuppiavusteinen synnytys KYS:ssa

Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean section rates: Global, regional and national estimates: 1990-2014. PLoS One. 2016;11(2):1–12. 

Elvander C, Ekéus C, Gemzell-Danielsson K, Cnattingius S. Reason for the increasing use of vacuum extraction in Sweden: A population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013;92(10):1175–82. 

Elvander C, Cnattingius S. Outcome of attempted vaginal delivery after a previous vacuum extraction: A population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016;95(3):362–7. 

Hofmeyr GJ, Singata-Madliki M. The second stage of labor. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol [Internet]. 2020;67:53–64. Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.03.012

Ekéus C, Högberg U, Norman M. Vacuum assisted birth and risk for cerebral complications in term newborn infants: A population-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2014;14(1). 

Jeon J, Na S. Vacuum extraction vaginal delivery: Current trend and safety. Obstet Gynecol Sci. 2017;60(6):499–505. 

Quinlan JD, Murphy NJ. Cesarean delivery: Counseling issues and complication management. Am Fam Physician. 2015;91(3):178–84. 

Elvander C, Dahlberg J, Andersson G, Cnattingius S. Mode of delivery and the probability of subsequent childbearing: A population-based register study. BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 2015;122(12):1593–600. 

Schuller C, Känel N, Müller O, Kind AB, Tinner EM, Hösli I, et al. Stress and pain response of neonates after spontaneous birth and vacuum-assisted and cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 2012;207(5):416.e1-416.e6. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2012.08.024

Oscarsson ME, Amer-Wåhlin I, Rydhstroem H, Källén K. Outcome in obstetric care related to oxytocin use. A population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006;85(9):1094–8. 

Dencker A, Nilsson C, Begley C, Jangsten E, Mollberg M, Patel H, et al. Causes and outcomes in studies of fear of childbirth: A systematic review. Women and Birth [Internet]. 2019;32(2):99–111. Available from: https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.07.004

Elvander C, Cnattingius S, Kjerulff KH. Birth experience in women with low, intermediate or high levels of fear: Findings from the first baby study. Birth. 2013;40(4):289–96. 

Jones L, Othman M, Alfirevic Z, Gates S, Newburn M, Jordan S, et al. Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, Newburn M, Jordan S, Lavender T, Neilson JP. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(3). 

Goetzinger KR, Macones GA. Operative vaginal delivery: Current trends in obstetrics. Women’s Heal. 2008;4(3):281–90. 

Carseldine WJ, Phipps H, Zawada SF, Campbell NT, Ludlow JP, Krishnan SY, et al. Does occiput posterior position in the second stage of labour increase the operative delivery rate? Aust New Zeal J Obstet Gynaecol. 2013;53(3):265–70. 

Dall’Asta A, Ghi T, Pedrazzi G, Frusca T. Does vacuum delivery carry a higher risk of shoulder dystocia? Review and meta-analysis of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;204:62–8. 

Bergendahl S, Lindberg P, Brismar Wendel S. Operator experience affects the risk of obstetric anal sphincter injury in vacuum extraction deliveries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(6):787–94. 

Poulsen MO, Madsen ML, Skriver-Møller AC, Overgaard C. Does the Finnish intervention prevent obstetric anal sphincter injuries? A systematic review of the literature. BMJ Open. 2015;5(9). 

KYS. Synnytystunnusluvut. Synnytystunnusluvut [Internet]. 2016;4(1):1–23. Available from: https://intra.psshp.fi/sites/assi/Sivut/Synnytystunnusluvut.aspx

Abbas RA, Qadi YH, Bukhari R, Shams T. Maternal and Neonatal Complications Resulting From Vacuum-Assisted and Normal Vaginal Deliveries. Cureus. 2021;13(5). 

Vacca A. Vacuum-assisted delivery: An analysis of traction force and maternal and neonatal outcomes. Aust New Zeal J Obstet Gynaecol. 2006;46(2):124–7. 

THL Perinataalitilasto – Synnyttäjät ja synnytykset 2020. THL [Internet]. 2020;2004–6. Available from: https://thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2021/Liitetaulukot/Perinataalitilasto_2020_ennakko.pdf