Suomen Kätilöliitto

Suomen Kätilöliitto ry on Suomen vanhimpia alan ammatillis-aatteellisia järjestöjä ja sillä on pitkät perinteet kätilöitä yhdistävänä tahona.

NJF Congress 2022

Midwives promoting sexual and reproductive health and rights

The 22nd NJF congress was held in Helsinki on May 4.-6. 2022. 

NJF 2022 congress was organised by the Federation of Finnish Midwives.

Kätilöt bloggaa

Uutiset

Kannanotot

Seuraavat koulutukset

Kätilölehti – Tidskrift för Barnmorskor

Kätilölehti on alalla työskenteleville ja alan opiskelijoille tarkoitettu ammattilehti ja täydennyskoulutusväline. Lehti lähetetään jäsenetuna jokaiselle Kätilöliiton jäsenelle. Lisäksi lehteä lähetetään tilattuna ja ilmaiskappaleina useihin kirjastoihin, oppilaitoksiin, sairaaloihin ja muille yhteistyökumppaneille ja sitä voi myös tilata vuositilauksena.

Kätilölehti ilmestyy 40–48-sivuisena,  210 x 280 mm -kokoisena julkaisuna kuusi kertaa vuodessa. Painos on noin 4000 kpl.

Kätilölehdet

ajankohtaista

Uutiset

Tiedotteet

Kannanotot

Kätilöt bloggaa

Uutiskirje

Hoitosuositukset

Cover for Suomen Kätilöliitto
3,390
Suomen Kätilöliitto

Suomen Kätilöliitto

Kätilöliitto kehittää ja kouluttaa kätilöiden ammattitaitoa sekä tukee ammattikunnan yhteenku

Seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä ja väkivalta ovat läsnä tyttöjen ja naisten elämässä lähes päivittäin. Tilat, joissa tytöt ja naiset ovat täysin turvassa häirinnältä, ovat harvassa. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä on vallankäyttöä, jolla rajoitetaan tyttöjen ja naisten asemaa ja ääntä yhteiskunnassa. Häirintä on väkivaltaa, joka ylläpitää ja vahvistaa myös muita naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja. Se on myös uhka sananvapaudelle ja demokratialle.On aika ottaa seksuaalinen häirintä ja väkivalta naisia kohtaan vakavasti.Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskettaa meitä kaikkia. YK:n Oranssit päivät -kampanjaa vietetään joka vuosi 25.11.-10.12., naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi. Kampanjan oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.(Lähde: @unwomensuomi )#oranssitpäivät#pukeuduoranssiin#unwomensuomi#tasaarvo #naisiinkohdistuvaväkivalta ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Kätilöliiton uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mariette Pontán. Meteltä löytyy jo useampi vuosi kokemusta Liiton hallitustoiminnasta ja viime vuosina Mette on vetänyt koulutustyöryhmää sen puheenjohtajana. Grattis Mette! 🥂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Olemme ottaneet kantaa sote-alan korkeakoulutuksen kehittämishankkeeseen ja sen myötä myös kätilökoulutuksen kehittämiseen yhteistyössä Tehyn, Suomen Sairaanhoitajien ja Suomen Ensihoitoalan liiton kanssa📣 Tehyltä ja yhteistyöjäsenjärjestöiltä tärkeä kannanotto tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle, opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesjohdolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle!Sote-alan korkeakoulutuksen kehittämishanke SOTEKO on ehdottanut alustavia toimenpiteitä ensihoitajien, kätilöiden ja terveydenhoitajien tutkintoihin, koulutuksen laajuuteen ja täydennyskoulutukseen.➡ Soteko-hankkeen alatyöryhmä on esittänyt kätilökoulutuksen muuttamista siten, että kätilökoulutus toteutettaisiin sairaanhoitajatutkinnon jälkeisenä muuna säädeltynä koulutuksena. Tehy ja Kätilöliitto ovat esittäneet hanketyöryhmän esityksestä poiketen kätilökoulutuksen siirtämistä ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi. Liitot edellyttävät, että hankkeen aikana tehdään tarvittavat selvitykset siitä, miten kätilökoulutuksen mahdollinen muuttaminen vaikuttaisi mm. kätilöiden jatkokouluttautumiseen.Lue koko kannanotto: tehy.cc/9dYu #tehy📣 Tehyltä ja yhteistyöjäsenjärjestöiltä tärkeä kannanotto tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle, opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesjohdolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle!Sote-alan korkeakoulutuksen kehittämishanke SOTEKO on ehdottanut alustavia toimenpiteitä ensihoitajien, kätilöiden ja terveydenhoitajien tutkintoihin, koulutuksen laajuuteen ja täydennyskoulutukseen.Tehy, Suomen Sairaanhoitajat, Suomen Kätilöliitto ja Suomen Ensihoitoalan Liitto ry edellyttävät ja pitävät tärkeänä, että:➡ terveydenhoitajan ja ensihoitajan tutkintokoulutukset säilyvät nykyisessä muodossaan ja saman laajuisina eli 240 opintopistettä.➡ SOTEKO:n ehdotuksiin sisällytetään ensihoitajaksi valmistuville terveydenhoitajan mukainen kaksoislaillistus, eli ensihoitaja-amk-tutkinnosta valmistuneet laillistettaisiin ensihoitajiksi sekä sairaanhoitajiksi.➡ erillisestä terveydenhoitajan tai ensihoitajan koulutuksesta saadaan terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkintonimike. Nämä koulutukset tulee toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisesti ja niiden on perustuttava terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkintokoulutuksen opintosuunnitelman sisältöön, jotta ne ovat vertailukelpoiset amk-tutkinnon kanssa.➡ erikseen säädellyistä koulutuksista valmistuneet sairaanhoitajat laillistuvat terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi.➡ jatkossa tulee selvittää, miten varmistetaan myös niiden sairaanhoitajien ammattihenkilöasema ja laillistumismenettely, jotka ovat aiemmin suorittaneet ensihoitoasetuksen mukaisen täydennyskoulutuksen hoitotason ensihoidon tehtäviin.➡ Soteko-hankkeen alatyöryhmä on esittänyt kätilökoulutuksen muuttamista siten, että kätilökoulutus toteutettaisiin sairaanhoitajatutkinnon jälkeisenä muuna säädeltynä koulutuksena. Tehy ja Kätilöliitto ovat esittäneet hanketyöryhmän esityksestä poiketen kätilökoulutuksen siirtämistä ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi. Liitot edellyttävät, että hankkeen aikana tehdään tarvittavat selvitykset siitä, miten kätilökoulutuksen mahdollinen muuttaminen vaikuttaisi mm. kätilöiden jatkokouluttautumiseen.Lue koko kannanotto: tehy.cc/9dYu #tehy ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Tänään perjantaina 7.10. vietetään Roosa nauha -päivää. Sen kunniaksi Kätilöliiton hallitus pukeutui pinkkiin.Tänä syksynä Roosa nauha -keräys nostaa esille huonoennusteiset syövät. Huonoennusteinen syöpä johtaa usein kuolemaan, sillä parantavia hoitomuotoja ei vielä ole. Keräyksen avulla tuetaan kotimaista syöpätutkimusta sekä sairastuneille ja heidän omaisilleen tarjottavaa maksutonta neuvontapalvelua. #roosanauha#roosanauhapäivä2022 #pukeudupinkkiin ... See MoreSee Less
View on Facebook