Moka on mahdollisuus

Vahinko potilashoidossa ei ole toivottavaa ja seuraukset voivat olla vakavat. Kenelle virhe työssä sattuu, muistaa sen lopun ikäänsä. Pahimmillaan häpeä ja syyllisyys voi heikentää työkykyä ja johtaa jopa alan vaihtoon. […]

Synnyttäjä tarvitsee kätilön tukea ja läsnäoloa 

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 30.8.22 otettiin kantaa synnytyspelon hyvän hoidon puolesta siitä koituvien sektioiden vähentämiseksi. Kirjoituksessa peräänkuulutettiin synnyttäjien osallisuuden edistämistä omaan hoitoonsa liittyen. Synnyttäjien kuuleminen ja mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen ja […]

Joka toinen nainen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus ja Jyväskylän sekä Tampereen yliopistot tutkivat lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia kustannuksia. Tutkimuksen taustalla on Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty ns. Istanbulin […]