Moka on mahdollisuus

Vahinko potilashoidossa ei ole toivottavaa ja seuraukset voivat olla vakavat. Kenelle virhe työssä sattuu, muistaa sen lopun ikäänsä. Pahimmillaan häpeä ja syyllisyys voi heikentää työkykyä ja johtaa jopa alan vaihtoon. Näin ei tarvitse olla, jos potilasturvallisuuskulttuuri on työpaikalla kunnossa. Tosiasia on, että virheitä sattuu. Se voi sattua kenelle tahansa ja kun sattuu, tarvitsee tämän kokenut tukea niin työtovereilta kuin johdoltakin. Mutta virheestä voi oppia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänä keväänä uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman 2022–2026. Siinä strategian tavoitteeksi on asetettu visio, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – ”Vältämme vältettävissä olevan haitan”. Miten voimme vaikuttaa potilasturvallisuuteen?

Potilasturvallisuus tarkoittaa terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, jotka varmistavat hoidon ja palvelujen turvallisuuden sekä suojaavat potilaita vahingoittumasta. Turvallinen hoito ja palvelut ovat näyttöön perustuvia ja vaikuttavia sekä ovat osa hoidon laatua. Tärkeää on ottaa käyttöön parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvat suositukset.

Paras keino ehkäistä potilasvahinkoja on edistää potilasturvallisuuskulttuuria. Yksilöiden syyttämisen sijaan kehitetään rakenteita ja toimintamalleja, joilla ehkäistään vahinkojen syntymistä tulevaisuudessa. Ilmapiiri, jossa virheistä uskalletaan kertoa avoimesti ja niitä käsitellään ilman pelkoa syyllistämisestä, on hedelmällisin kasvualusta hoitoprosessien parantamiselle ja turvalliselle hoidolle. Turvallisen toiminnan tueksi tarvitaan oikeita asenteita, arvoja ja toimintatapoja. On tärkeää, että kaikki tekevät havaintoja turvallisuusriskeistä. Vahvassa potilasturvallisuuskulttuurissa myös potilas ja läheiset rohkenevat nostaa esille havaitsemiaan puutteita. Olemmeko kypsiä keskustelemaan turvallisesta hoidosta heidän kanssaan?

Potilasturvallisuus syntyy potilaan ja häntä hoitavien ammattilaisten yhteistyönä. Potilasturvallisuuteen kuuluu myös tilojen, laitteiden ja tietojärjestelmien, tarvikkeiden ja lääkkeiden asianmukainen ja turvallinen käyttö sekä toimiva tiedonkulku. Turvallisuutta edistävät toimet ehkäisevät järjestelmään liittyviä virheitä ja tukevat ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä työnsä laadukkaasti. Toimintayksikössä on laadittava potilasturvallisuussuunnitelma, jossa on määritelty vastuuhenkilöt. Tunnetko sinä oman yksikkösi potilasturvallisuussuunnitelman?

Viime aikoina on julkisuudessa puhuttu paljon potilasturvallisuuden vaarantumisesta liittyen hoitajapulaan. Keskusteluissa on tuotu esiin, että johto on vastuussa potilasturvallisuudesta. Näin asia toki on, mutta ei yksin riitä. Vahinkoja sattuu, vaikka olisi rauhallista ja riittävä henkilöstö paikalla. Potilasturvallisuuden parantamiseen tarvitaan kaikkia: – potilaita ja heidän läheisiään ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä resursseista ja toiminnasta päättäviä johtajia ja poliitikkoja. Aiheesta on tärkeä käydä keskustelua avoimesti.

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään jälleen 17.9.2022 WHO:n johdolla. Potilasturvallisuuden teemaväri on oranssi. Suomessa päivä on nimeltään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä. Teemana tänä vuonna on lääkitysturvallisuus, mikä on yksi keskeisimmistä potilasturvallisuuden osa-alueista. Lääkitysturvallisuus voi vaarantua missä tahansa lääkehoitoprosessin vaiheessa, missä tahansa lääkehoitoa toteuttavassa yksikössä. Lääkitysturvallisuuden vaarantuminen voi aiheuttaa vakavia, jopa kuolemaan johtavia haittoja sekä lisätä terveydenhuollon kustannuksia.

Suomen asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän tilaisuus pidetään No Harm Bothnia -webinaarina 15.9. Aiheena on ”Lisäämme lääkehoidon turvallisuutta yhteisillä toimintatavoilla”. Lisää tietoa webinaarista löydät asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.

Potilasturvallisuus on yhteinen asia!

Maarit Männistö

Kätilö, TtK, maisteriopiskelija

Lähteet saatavilla kirjoittajalta [email protected]

No Harm Bothnia -webinaari: https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/no-harm-bothnia-webinaarit/no-harm-bothnia-webinaarisarja-syksy-2022/no-harm-bothnia-webinaari-15-9-2022/

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto