Synnyttäjä tarvitsee kätilön tukea ja läsnäoloa 

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 30.8.22 otettiin kantaa synnytyspelon hyvän hoidon puolesta siitä koituvien sektioiden vähentämiseksi. Kirjoituksessa peräänkuulutettiin synnyttäjien osallisuuden edistämistä omaan hoitoonsa liittyen. Synnyttäjien kuuleminen ja mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen ja arvioimiseen on tärkeää ja nykyajan mukaista. Synnyttäjät sitoutuvat paremmin hoitoon, jonka he kokevat vastaavan heidän tarpeisiinsa. Ja koska synnyttäjät tarpeineen ovat erilaisia, on hyvä, että tarjolla on erilaisia palveluita yksilövastaanotoista ryhmätapaamisiin ja digipalveluihin. Ammattilaisten tulee tietää, millaisia palveluita synnytyspelon hoitoon on olemassa ja miten niihin synnyttäjiä ohjataan.    

Kirjoituksessa nostetiin esiin myös ammattilaisten tuen ja synnytysvalmennuksen merkitys. Kaikille perheille tulee taata laadukasta ja tutkittuun tietoon perustuvaa synnytysvalmennusta. Yhteistyötä neuvolan ja sairaalan välillä tulee kehittää ja vahvistaa, myös valmennuksiin liittyen, ammattilaisten ammattitaitoa ja osaamista laajasti ja monipuolisesti hyödyntäen. Lisäksi hoidon jatkuvuuteen on yhä edelleen kiinnitettävä huomioita niin neuvolassa kuin sairaalassa ja siirtymissä näiden välillä.   

Jokainen synnyttäjä tarvitsee kätilön tukea ja läsnäoloa, mutta etenkin sitä kaipaavat ensisynnyttäjät, synnytyspelkoiset ja aiemmasta synnytyksestä traumatisoituneet. Tiedetään, että synnytyksen aikana saatu tuki vaikuttaa synnytyskokemukseen. Tuella on merkitystä synnyttäjän tiedon saantiin synnytyksen kulusta, hallinnan tunteeseen ja omaan hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon. Jatkuva synnytyksen aikainen tuki voi vaikuttaa muun muassa synnyttäjän turvallisuuden tunteeseen, synnytyksen etenemiseen, kivunlievityksen tarpeeseen ja se voi vähentää synnytystoimenpiteiden, kuten sektioiden, määrään.    

Synnytyksen aikaisella tuella voidaan siten edistää voimaannuttavia synnytyskokemuksia sekä myös ehkäistä synnyttäjän ja toisen vanhemman traumatisoitumista. Näin ollen kätilöille tulee taata mahdollisuudet vastata synnyttävien perheiden yksilöllisiin, emotionaalisiin, fyysisiin ja tiedollisiin tuen tarpeisiin synnytyksen aikana ja sen jälkeen. Kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja läsnäoloon tarvitaan aikaa. Jos kätilöillä on kahdesta kolmeen synnyttäjää hoidossa yhtä aikaa, on sanomattakin selvää, että riittävää tukea ei kaikille välttämättä pystytä antamaan. Odottavan, synnyttävän ja synnyttäneen perheen laadukas hoito edellyttää riittävää resursointia.  

 

 

Päivi Oinonen 

puheenjohtaja 

Suomen Kätilöliitto ry

Synnytyspelon hyvällä hoidolla keisarileikkausten määrä vähenisi – Synnyttäjien osallisuutta on vahvistettava. Mielipide. Helsingin Sanomat 30.8.2022. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009019724.html

 

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto