Kuntavaalit 2021

On aika äänestää kätilöt kätilöiden töihin 

Tavallisista arjen asioista päätetään lähellä. Oman kunnan päätöksenteossa linjataan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen rahankäyttö ja palvelut. Ovatko sinun kunnassasi seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelut arvostuksen kärkipäässä? Käyttääkö sinun kuntasi kätilöiden ammattitaidon ja osaamisen kuntalaisten hyödyksi? 

Maksuton ehkäisy, parisuhteiden ja seksuaaliterveyden tuki – myös ikääntyessä ja mahdollisuus päästä omassa kunnassa kätilön vastaanotolle ovat esimerkiksi palveluja, joissa kunnissa on paljon korjaamisen varaa, ja kuntien väliset erot ovat valtavat. Yhdenvertainen seksuaalikasvatus ei toteudu vieläkään, vaikka se on jokaisen seksuaalioikeus. Maksuton ehkäisy on kustannustehokasta ja sen vaikuttavuutta on tutkittu paljon sekä vaikuttavaksi todistettu. Siitä huolimatta kunnissa edelleen tehdään päätöksiä olla aloittamatta maksutonta ehkäisyä. 

 

Miten sinun kunnassasi on seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen hoidettu? 

Kunnat hoitavat asukkaisensa peruspalvelut. Hyvällä hoidolla kunta lisää sekä hyvinvointia että säästää kuntalaisten varoja. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistämään ja hoitamaan kunnassa kannattaa palkata kätilöitä. Seksuaalisuuden hyvinvointia tuetaan, kun kuntalaisella on mahdollisuus päästä omassa terveyskeskuksessaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija – kätilön – vastaanotolle.
 

Perhekeskuksia on kehitetty alueellisesti viime vuodet.  Perhekeskuksen palveluihin kuuluu äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolat sekä seksuaaliterveysneuvonta. On tärkeää, että kätilöt ovat perhekeskusosaajien toimijoita ja kiinteä osa verkostoa. 

Kätilön osaamisalue on laaja ja he voivat tehdä työtään monessa eri paikassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kätilöiden osaaminen äitiysneuvoloissa ja ehkäisyneuvoloissa, joissa kätilöt voivat laajasti hoitaa seksuaaliterveyttä, pitää saada näkyväksi. Kätilö on oikea ammattilainen tekemään esimerkiksi synnytysten jälkitarkastukset ja ohjaamaan raskaudenehkäisyn aloittamisen.
 

Seksuaaliterveyden puolustaminen herättää myös keskustelua. Erityisen tunteita herättävää on raskaudenkeskeytyksistä puhuminen. Sosiaalinen media on tytöille, naisille ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille vaarallinen paikka. Vihapuhetta ja jopa henkeen ja terveyteen kohdistuvaa uhkailua on koko ajan ja enenevässä määrin. Vihapuheella halutaan vähentää tyttöjen ja naisten osallistumista julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Ja pahimmillaan se estää palvelujen piiriin hakeutumisen.

Suomessa lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa on kokenut yli puolet naisista. Väkivalta on vahvasti sukupuolittunutta. Usein seksuaaliväkivalta on osa lähisuhdeväkivaltaa. Kunnassa tulee olla sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden että lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori. Kunnassa on oltava palveluja seksuaaliväkivaltaa kokeneille.

Kunnan peruspalveluissa työtään tekevät sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset. Kunnat vastaavat yhteisten rahojen jakamisesta ja siis myös siitä, kuinka monta hoitajaa vanhuksia kunnan palveluissa hoitaa. Jokaisella meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten oman kunnan vanhukset hoidetaan. Kätilö on myös vanhan naisen hoitaja.
 

Näihin kaikkiin ja paljon muuhun voit nyt vaikuttaa, jos kunnassasi on kätilöehdokas, äänestä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija valtuustoon. Äänestämällä vaikutat siihen, että saamme kätilöt kätilöiden töihin.

 

 

Suomen Kätilöliitto ry puheenjohtaja

Katriina Bildjuschkin

Lue myös: 
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ 
Naisjärjestöjen Keskusliitto. Kuntavaalit 2021, 10 TASA-ARVOTEKOA KUNTIIN! 

https://www.julkari.fi/handle/10024/141560
THL. Perhekeskusten kehittäminen ja vakiinnuttaminen tulevilla hyvinvointialueilla: ohjeita toimintasuunnitelman laadintaan 

https://tane.fi/kuntavaalit-2021#tavoitteet
Tasa-arvoasian neuvottelukunta. Kuntavaalit 2021

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto