Mitä Nainen haluaa?

Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa on ollut tapana lisätä lause: “Nämä ovat ihmisoikeuksia ja ne koskevat myös naisia”. Kun seuraan keskustelua hoitamisesta – olipa kyse pienistä lapsista, nuorista, aikuisista tai vanhuksista – tuntuu, että tuo lauseke olisi taas hyvä lisätä kaikkiin niihin keskusteluihin, joissa puhutaan hyvän hoitotyön ja kätilöinnin laadusta.

Tämän blogin otsikko voisi myös olla “Mitä kätilö haluaa?” Vastaus olisi aivan sama kuin asiakkaan. Tulla kuuluksi, nähdyksi ja kohdatuksi arvokkaana yksilönä – ihmisenä. Olla toimija omassa asiassaan.

Samaan aikaan kun Suomi, muiden maiden tavoin, taistelee pandemian kourissa, ovat etulinjassa naiset; hoitajina, äiteinä, jaksajina. Ylimäärinen palkkio on tietysti aina hyvältä tuntuva ele, mutta vähintään yhtä tärkeää on saada tehdä työnsä hyvin. Olla oman asiakkaan tai potilaan ja tämän tilanteen äärellä, ohjata ja neuvoa, mutta ennen kaikkea kuunnella asiakasta. Kätilön työssä kuunteleminen on vähintään yhtä arvokasta kuin puhuminen.  Kätilö haluaa aina asiakkaan parasta.

Kätilön saadessa tehdä työnsä hyvin on hyödynsaajia useita. Työnilosta nauttiva kätilö voi hyvin ja asiakas – olipa hän raskautta toivova, raskaana oleva, synnyttäjä, synnyttänyt, imettävä tai seksuaaliterveyden ongelmia poteva – voi paremmin, koska hän voi kokea, että kätilö on häntä varten, kuuntelee ja ehtii dialogiseen kanssakäymiseen.

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi loistaa maana, jossa tasa-arvossa ollaan maailman kärkiluokkaa. Yhdenvertaisuus erilaisten ryhmien välillä on tunnistettu ja tunnustettu asia. Samaan aikaan käymme keskustelua synnytyssairaalaverkon supistamisesta entisestään ja seuraamme matkasynnytystilaston kehitystä huolestuneena. Terveyskeskusten vuodeosastot ovat täynnä vanhoja naisia, joille ei löydy paikkaa hoivakodeista.  Suremme myös Suomen korkeita naisiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan lukuja.  Naisen asema nykyisessä Suomessa ei yhtä-äkkiä kuulostakaan kovin hyvältä.

Somevaikuttaja lanseerasi taannoin lauseen “Kätilö on naisen paras kaveri”. Elämäni aikana olen kohdannut ja saanut tehdä työtä satojen kätilöiden kanssa ja allekirjoitan lauseen täysin. Kätilön työssä tehostaminen täytyy löytyä muualta kuin asiakkaan tai potilaan kohtaamisesta. Säästö kätilöistä on säästö naisilta.

Kätilöt toivovat ja heillä täytyy olla oikeus tehdä työnsä hyvin. Naisilla on oikeus aina saada apua ja tukea omalta kätilöltään. Miksi kuitenkin toistuvasti luemme kätilöiden huolesta potilasturvallisuudesta ja muihin töihin siirtämisestä? Miksi kätilö ei saisi muualla kuin synnytysosastoilla sanoa olevansa kätilö? Miksi tehdään päätöksiä, joilla vähennetään tunnetta kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta? Hyvä ja asiallinen kohtelu ei maksa mitään.

Antakaa kätilöiden tehdä työtään isolla sydämellä ja riittävillä resursseilla. Siitä hyötyvät kaikki. Antakaa kätilön olla naisen paras kaveri.

Suomen Kätilöliiton puheenjohtaja

Katriina Bildjuschkin

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto