”Älä jää yksin, olemme sinua varten”

 

26.4.2021 /Jonna Haikara

 

Kehittämistyön tarkoituksena oli luoda seksuaalisesti loukatuille väkivallan uhreille johdonmukainen moniammatillinen hoitoprosessi ja yhtenäistää uhrien moniammatillinen auttaminen Soiten naistenklinikan alaiseksi toiminnaksi. Tavoitteena oli, että seksuaalisesti loukattujen väkivallan uhrien hoitoprosessi yhtenäistyy moniammatilliseksi toiminnaksi, mikä mahdollistaa uhrien oikea- aikaisen ja kokonaisvaltaisen tukemisen. Seri-uhrin prosessin myötä palvelujen laatu paranee, ammattilaisten kynnys puuttua seksuaaliväkivaltaan helpottuu ja uhrin kynnys hakea apua sekä ilmoittaa väkivallasta poliisille madaltuu.  

 

Suomessa on astunut voimaan 1.8.2015 Euroopan neuvoston yleissopimus, eli niin sanottu Istanbul sopimus, joka velvoittaa jäsenvaltioitaan ehkäisemään sekä torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa.  Sopimus pitää sisällään myös väkivallan uhrin suojelemisen sekä väkivallan tekijöiden saattamisen vastuuseen teoistaanIstanbulsopimuksessa edellytetään lisäksi, että uhrin tulee saada tarvitsemansa erityistuki, kuten oikeuslääketieteellinen tutkimus, psykososiaalinen tuki ja neuvonta samasta paikasta. Yhtenä toimenpiteenä lain toteutumiseksi ja uhrien avun yhdenmukaistamiseksi on luotu seksuaaliaarikos tukikeskuksia kautta maan, joista ensimmäinen Seri- tukikeskus aloitti toimintansa Helsingissä toukokuussa 2017, jalkautuen tämän myötä myös muihin Yliopistosairaaloihin. 

 

Kokkolaan avataan Suomen toinen keskussairaalatason Seri-tukikeskus seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneille uhreille Oulun Yliopistollisen sairaalan alaisuuteen. Seri-tukikeskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne uhri voi hakeutua itse, omaisen kanssa tai viranomaisen ohjaamana yhden kuukauden sisällä tapahtuneesta. Kokkolassa Seri-keskus aukeaa 1.6.2021 ja yksikkö on valmis auttamaan seksuaaliväkivallan uhreja kohti toipumista yhdestä elämän suurimman kriisin ensi hetkistä lähtien. 

 

Kätilöt ovat avainasemassa tunnistamaan seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneet uhritKehittämistyötä tehdessä on itselleni tullut useamman kerran työssäni eteen tilanne, jolloin olen jäänyt miettimään potilaan erikoista käyttäytymistä erilaisissa hoidollisissa tilanteissa. Syventyneenä seksuaaliväkivaltaan, en vain saa poissa ajatusta mielestäni, josko tämäkin nainen oli yksi niistä piilorikollisuuden uhreista maassamme. Haluaisin korostaa ja tuoda seksuaaliväkivallan koulutusta enemmän näkyville ja suuremmaksi osaksi kätilöopintoja, sillä kuka muu asiantuntija olisi parempi ymmärtämään ja auttamaan kuin kätilö? Tutkimuksetkin sen osoittavat, että toipumisen ydin seri-uhrien kanssa on kohtaamisen taidot, se jos jokin meillä kätilöillä on vakiintunut tapaamme toimia, emme torju, vähättele tai kyseenalaista vaan meillä on kyky pysähtyä rinnalle. Kätilö vetoisten seri-tukikeskusten tärkeimpänä sanomana pidän tämän blogin otsikkoa, älä jää yksin, olemme sinua varten. 

 

Ylemmän ammattikorkeakoulun opintoni antoivat minulle mahdollisuuden päästä kokemaan jotakin ikimuistoista ja mieleenpainuvaa. Koin työni erittäin merkitykselliseksi, koska sain olla vaikuttamassa seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen uhrin hoitoprosessiin Soiten naistenklinikassa Kokkolassa. 

 

 

Jonna Haikara 

Kätilö, terveydenhoitaja Yamk 

Suomen Kätilöliiton jäsenillä on mahdollisuus hakea apurahaa tai stipendiä. Hakuajat löydät jäsenosiosta. Apurahan/stipendin saajaa voidaan pyytää luennoimaan, kirjoittamaan kätilölehteen tai kätilöliiton blogiin. Kiitos Jonna Haikara blogitekstistä ”Älä jää yksin, olemme sinua varten” ja onnea YAMK tutkinnon suorittamisesta!

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto