Lapsivuodeosaston hyvä hoito synnyttäneen näkökulmasta 

Synnytyksen jälkeen synnyttäneen ja vastasyntyneen hoito tapahtuu pääsääntöisesti vierihoitona lapsivuodeosastolla, jossa hoidon tavoitteena on varmistaa synnyttäneen ja vastasyntyneen terveys ja hyvinvointi sekä tarjota perheelle valmiudet selviytyä vastasyntyneen kanssa turvallisesti kotona. Tutkimusten mukaan synnyttäneet eivät ole täysin tyytyväisiä synnytyksen jälkeiseen hoitoon. On oleellista huomioida synnyttäneiden odotuksia ja kokemuksia, jotta hoitoa voidaan kehittää vastaamaan paremmin synnyttäneiden odotuksia ja tarpeita. Synnyttäneen näkökulmasta hyvään hoitoon kuuluu arvostava ja sensitiivinen kohtaaminen, kiireetön läsnäolo, riittävä tiedon ja ohjauksen saaminen sekä puolison huomioiminen tasavertaisena vanhempana. 

 

Kätilön ja synnyttäneen välisellä vuorovaikutuksella on iso merkitys synnyttäneen tyytyväisyyteen, ja sillä on vaikutuksia myös synnyttäneen itsetuntoon. Synnyttäneet kaipaavat kätilöiltä empaattista, kunnioittavaa ja kiireetöntä kohtaamista. Hyvän hoidon toteutuessa synnyttänyt kokee olevansa välitetty ja arvostettu. 

 

Ensikohtaaminen kätilön kanssa lapsivuodeosastolle saapuessa koetaan tärkeäksi ja se vaikuttaa koko osastolla oloaikaan. Synnyttäneet kokevat olonsa turvalliseksi, kun heidät toivotetaan tervetulleeksi heti osastolle saavuttua ja annetaan tietoa siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Heille on tärkeää, että kätilöt ovat läsnä ja saatavilla.  

 

Synnyttäneet kaipaavat tiivistä ja selkeää tietoa sekä ohjausta esimerkiksi itsehoidosta, kivuista, vastasyntyneen hoidosta, imetyksestä sekä osaston rutiineista ja toimintatavoista. Tiedonpuute aiheuttaa epävarmuutta ja tiedontarpeet voivat olla hyvin yksinkertaisiakin. Synnyttäneistä on rauhoittavaa tietää, etteivät kätilöt oleta heidän tietävän mitä tehdä ja että on normaalia kysyä paljon kysymyksiä. Tietoa halutaan saada sekä suullisesti että kirjallisesti. 

 

Tiedollisen tuen lisäksi synnyttäneillä on tarve emotionaaliselle tuelle. Synnyttäneen tunteiden hyväksyminen, huolien ja murheiden lievittäminen sekä ongelmien vakavasti ottaminen ovat olennaisia. Kätilön ja synnyttäneen välisen hoitosuhteen ja yhteyden vahvistaminen lisää emotionaalisen tuen saantia ja edesauttaa myönteistä kokemusta synnytyksen jälkeisestä hoidosta.  

 

Synnyttäneet toivovat kätilöiden luottavan vanhempiin ja tukevan heitä itsenäisessä päätöksenteossa. Synnyttäneet kokevat tärkeäksi rohkaisun ja positiivisen palautteen toiminnastaan. Kätilöltä saadut kehut ja vahvistus siitä, että toimii oikein, kasvattaa synnyttäneen pystyvyyden tunnetta. 

 

Perhekeskeisyys on synnytyksen jälkeisen hoidon tärkeä arvo. Synnyttäneet kokevat erittäin tärkeänä puolisonsa läsnäolon ja huomioimisen osana hoitoa. Heille on tärkeää, että puolisolla on mahdollisuus yöpyä lapsivuodeosastolla ja että kätilöt suhtautuvat puolisoon positiivisesti.  

 

Synnyttäneet toivovat osastoympäristöltä rauhallisuutta ja yksityisyyttä. Kätilöt voivat edistää tätä rauhallisella käytöksellä sekä antamalla etukäteen tietoa siitä, milloin huoneessa tullaan käymään. Riittävän levon saannin toteutumiseksi synnyttäneet toivovat kätilöiltä tarvittaessa konkreettista apua vauvasta huolehtimiseen. 

 

Lapsivuodeosaston hyvä hoito koostuu monista asioista, ja synnyttäneiden kesken on eroavaisuuksia siinä, mitä he hoidolta tarvitsevat. Hyvän hoidon perustana voidaan pitää synnyttäneen yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja niihin vastaamista. Kätilöiltä vaaditaankin mukautumiskykyä tarjotakseen kunkin synnyttäneen tarpeisiin vastaavaa hoitoa. Hyvään hoitoon vaaditaan paitsi kätilön ammattitaitoa myös lapsivuodeosaston riittäviä resursseja. Tarjoamalla työkaluja ja tietämystä tueksi vanhemmuuteen kasvamiseen sekä yksilöllisiä tarpeita vastaavaa hoitoa, on kätilöillä hyvät mahdollisuudet synnyttäneen myönteisen hoitokokemuksen aikaan saamiselle sekä koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin perustan luomiselle. 

Anna Lehtonen ja Aino Siippanen, Kätilöopiskelijat TAMK 

Marika Mettälä ([email protected]), Kätilötyön lehtori TAMK 

 

Kirjoitus perustuu opinnäytetyöhön ”Synnyttäneiden kokemuksia hyvästä hoidosta lapsivuodeosastolla – kuvaileva kirjallisuuskatsaus” 

Jaa tämä postaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto