Miten kongressin tieteellinen toimikunta työskentelee?

Pohjoismaisen Kätilökongressin 2022 tieteellinen toimikunta koottiin kutsumenettelyllä syksyllä 2020. Valintakriteereinä kutsutuksi tulemiselle olivat se, että kutsuttava oli tohtoriksi väitellyt kätilö sekä Suomen Kätilöliiton jäsen. Kätilöliiton puheenjohtajat kutsuivat ensin itse tieteellisen toimikunnan puheenjohtajan, joka tehtävään suostuttuaan kutsui muut valintakriteerit täyttävät henkilöt. Heistä yhdeksän hyväksyi kutsun, joten tieteelliseen toimikuntaan tuli kymmenen jäsentä.

 

Tutkijat hakivat kongressiin esityksiä tiivistelmillä, jotka tieteellinen toimikunta vertaisarvioi. Tiivistelmistä poistettiin kirjoittajatiedot ennen arviointiin lähettämistä, jolloin arvioijat eivät tienneet, keiden tiivistelmiä he arvioivat. Jokainen tiivistelmä lähetettiin kahdelle arvioijalle, jotka arvioivat ne tietämättä, kuka toinen arvioi samoja tiivistelmiä. Jokainen tieteellisen toimikunnan jäsen arvioi noin 40 tiivistelmää. Arviointi perustui ennalta laadittuun strukturoituun arviointikriteeristöön, jonka perusteella arvioijat pisteyttivät jokaisen tiivistelmän erikseen erilliselle arviointilomakkeelle ja ilmaisivat samalla ehdotuksensa esitystavasta (suullinen esitys tai posteriesitys).

 

Kun vertaisarvioinnit olivat saapuneet, tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja kävi ne läpi ja alkoi luonnostella ohjelmaa. Samalla hän kävi vielä tarvittaessa keskusteluja muiden tieteellisen toimikunnan jäsenten kanssa, vahvistaakseen päätöksenteon perusteita. Kun ohjelmaluonnos oli valmis, tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja toimitti sen Kätilöliiton hallitukselle hyväksyttäväksi. Myös Kätilöliiton koulutustyöryhmä otti ohjelmaan kantaa. Hallitus hyväksyi ohjelman, jonka jälkeen se julkaistiin ensimmäisen kerran kongressin internetsivuilla marraskuun 2021 lopussa. Samalla tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja lähetti kirjeet esitysten hyväksymisestä kaikille tiivistelmän lähettäneille. Kaikki vastaanotetut tiivistelmät voitiin hyväksyä joko suulliseksi esitykseksi tai posteriesitykseksi.

 

Lämpimät kiitokset tieteellisen toimikunnan jäsenille, jotka antoivat omalta osaltaan merkittävän panoksen kongressin hyväksi antamalla asiantuntemuksensa Kätilöliiton käyttöön ja sitoutumalla hoitamaan vertaisarviointivelvoitteensa kesällä ja syksyllä 2021 sovitun aikataulun mukaisesti sovitulla työmäärällä, kaikkien muiden elämänsä velvoitteiden ja kiireiden keskellä.

 

Tätä kirjoitettaessa kongressin tieteellisen toimikunnan jäsenillä on edessään vielä yksi tärkeä tehtävä: he tulevat toimimaan kongressissa rinnakkaissessioiden puheenjohtajina. Koska rinnakkaissessioita on paljon, tieteellinen toimikunta ei voi yksin hoitaa kaikkia puheenjohtajuuksia, vaan lisäksi virka-apua saadaan muilta vapaaehtoisilta kätilöiltä, minkä johdosta lämpimät kiitokset myös heille.

 

Tervetuloa Pohjoismaiseen Kätilökongressiin 2022!

Hanna-Leena Melender

kätilö, TtT, dosentti, Pohjoismaisen Kätilökongressin 2022 tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto