Yrkesmässig självkansla ger vind i seglen 

Svenskfinlands Barnmorskeförening ordnade en webbföreläsning för sina medlemmar i april 2022. Föreläsningen hade temat ”Mental och social hållbarhet i yrkesrollen som barnmorska” och medlemmarna fick delta kostnadsfritt. Ålands barnmorskeförening och dess medlemmar var också inbjudna att delta i föreläsningen och totalt 18 personer anmälde sitt deltagande. Föreläsningen handlade om hur man på ett bra sätt kan ta hand om sig själv för att orka med de utmaningar och den hektiska arbetstakt som präglar barnmorskans arbete idag.  

Föreläsningen var ungefär 90 minuter lång och hölls av Anne-Charlotte ”Ancha” Kjerulf. Ancha är i grunden sjukskötare med erfarenhet främst inom akutspsykiatri men har även utbildat sig till och arbetat som klasslärare och rektor. De senaste 20 åren har Ancha varit företagare med arbetshandledning, krishantering och krisutbildning som sina huvudsakliga uppgifter. 

Under föreläsningen fick deltagarna höra om hur viktigt en bra yrkesmässig självkänsla är för en god arbetshälsa. Yrkesmässig självkänsla handlar om den egna individuella bedömningen av om man har de kunskaper och färdigheter man behöver i sitt yrke. Yrkesmässig självkänsla består av flera olika delar såsom yrkesidentitet, yrkesroll, kompetens, tillhörighet, handlingsutrymme och trygghet. Att känna meningsfullhet i sitt arbete, att ha stöttande kollegor och att ha möjlighet att utforma och påverka arbetet där arbetsbilden är tydlig är viktigt för en bra yrkesmässig självkänsla. Att få värdering för sitt kunnande och möjlighet till fortbildning bidrar också till bättre självkänsla. Som arbetstagare är det viktigt att man känner sig sedd, hörd, bekräftad, delaktig och respekterad. Arbetshandledning och samtal för att bearbeta svåra händelser stöder också en bra yrkesmässig självkänsla.  

Om den yrkesmässiga självkänslan försvagas finns risk för utmattning. Ancha gav under föreläsningen många konkreta tips för hur man kan stärka sina egna skyddsfaktorer mot stresspåverkan. Att hitta och behålla balansen i livet motverkar och förebygger stress och utmattning. Grundregeln är 8h+8h+8h (sömn + arbete + privatliv) där var och en behöver hitta sitt eget sätt för återhämtning. Att fylla på sina glädje- och kraftkällor är viktigt för att motverka stress, likaså att vara respektfull och tillåtande mot sig själv. Att känna efter hur man mår och orkar för att kunna bromsa i tid är avgörande för hur mycket stressen påverkar en. En tillåtande arbetsplats där man kan be om hjälp och stöd när det behövs är viktigt för arbetshälsan. Att stärka den s.k. kognitiva empatin, där man har en intellektuell förståelse för någon annans upplevelser utan att absorbera andras känslor, är också viktigt för att kunna skydda sin egen arbetshälsa. 

En del av innehållet i Anchas föreläsning kan ses som ganska självklart; att kost, motion, sömn och goda sociala relationer är viktigt för vårt välmående är något barnmorskor och vårdare är väl medvetna om, men det var bra med en påminnelse om hur man genom sina egna tankar och egna livsval kan påverka sitt mående även på arbetsplatsen. En annan påminnelse under föreläsningen var även att arbetsklimatet på vår arbetsplats är allas ansvar, där var och en kan bidra till arbetsglädje och trivsel. Efter en intressant och tankeväckande föreläsning kan man konstatera att ”Yrkesmässig självkänsla ger vind i seglen!” 

Tack till Barnmorskeförbundet för stipendiet föreningen fått som ett steg i att kunna möjliggöra föreläsningar om aktuella och inspirerande teman för föreningens medlemmar! 

Terese Österberg 

ordförande 

Svenskfinlands Barnmorskeförening

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto