Kätilöt bloggaa

Mistä löydät sä kätilön, onko sopiva sulle hän?

Ammattimaisella kätilöinnillä on maassamme pitkät perinteet. Suomessa kätilöitä on koulutettu jo yli kahdensadan vuoden ajan. Koulutetun kätilön historia on Suomessa tuplasti pidempi kuin maamme itsenäisyys. Koulutuksessa vastataan kunkin ajan haasteisiin ja koulutuksen – niin opetettavien sisältöjen kuin pedagogiikan – onkin muututtava ajan mukana. Tällä hetkellä maailma tuntuu olevan kovemmassa muutoksessa kuin aikoihin. Ihmisoikeuksia ja niiden mukana erityisesti naisten ja sukupuoli- sekä seksuaalivähemmistöjen seksuaalioikeuksia pyritään kaventamaan kaikkialla, myös Euroopassa. Sosiaalinen media ja parantunut tiedonkulku tuovat muutokset ja kuohunnan kaikkien tietoisuuteen reaaliajassa. Eikä tuo muutos aina näytä hyvältä.
Miten kätilöt pysyvät mukana ja vastaavat haasteisiin? Kaksi sataa vuotta sitten kätilön paras avu oli yksin selviäminen kiperissä tilanteissa usein tiettömien taipaleiden takana, nykytiedon valossa varsin puutteellisin tiedoin ja välinein. Ratkaisu oli tuolloin rohkeus, kekseliäisyys ja joskus ronskiuskin. Nykykätilö tekee työtään tiimissä, uusimpaan tutkimustietoon perustuen, ja tieto hänen osaamisestaan jaetaan heti – niin hyvässä kuin pahassa. Monissa ammateissa pitää aina olla parhaimmillaan, erityisesti niin on synnytyskätilöiden työssä. Synnytys voi olla juuri nyt asiakkaana olevan perheen ainoa. Jotta vastaamme meille asetettuihin toiveisiin, onkin nykykätilön paras avu sensitiivisyys ja dialogisuus.
Kätilön työkenttä on laaja; jokaisella ihmisellä on seksuaali- ja lisääntymisterveys ja jokainen tarvitsee sen tiimoilta tukea ja hoitoa elämänsä varrella. Mutta mistä apua tarvitseva kätilönsä löytää? Missä kätilöt tekevät työtään? Minulta kysytään usein teenkö vielä kätilön töitä? Kyllä teen, olen tehnyt jo 35 vuotta, vaikka vain pienen osan siitä synnytyssalissa. Puheenjohtajana Kätilöliitossa minulla on onneksi tukenani ja osaamistani ohjaamassa yli 4000 valmistunutta ja opiskelevaa jäsentä kätilöimisen laajalta kentältä.
Kätilö on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija, joka tekee työtään kaikkialla, missä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja tarjotaan. Kätilö on mukana esimerkiksi, kun raskautta ehkäistään tai seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyviä pohdintoja mietitään, kätilö on mukana, kun raskautta ei ala kuulua tai se on alkanut aikaan, joka ei ole raskaudelle mahdollinen. Kätilö on mukana, kun vauvaa odotetaan ja synnytetään ja vanhemmuus alkaa konkreettisesti. Kätilö tukee vanhempia imetyksen onnistumiseksi. Kätilön apua on tarjolla naistentautien polilla ja osastolla, hal-polilla, trans-polilla sekä seri-työssä.
Kätilö tekee työtään itsenäisesti mutta aina vahvasti myös tiimissä, johon hän tuo oman osaamisensa. Niin kuin kaikessa työssä, niin kätilöimisessäkin tulee hyväksi, jos maltaa kuunnella, harjoitella ja pyytää apua. Kun oma osaaminen kasvaa, kätilön tehtävä on tukea uusia nuoria kätilöitä löytämään oma tapansa tehdä parasta mahdollista tutkimukseen perustuvaa ja dialogista kätilötyötään. Seuraavan sukupolven opettaminen ei ole vain kätilöopettajien työtä vaan ihan jokaisen kätilön vastuulla. Tullakseen hyväksi mentoriksi on jokaisen kokeneen kätilön hyvä ajoittain pysähtyä oman arvomaailmansa ja ihmiskäsityksensä äärelle sekä pohtia kehittymisen tarvetta. Jokainen kätilö muistaa ensimmäiset kätilöohjaajansa. Tehdään niistä muistoista voimamuistoja, joihin on hyvä ja voimauttavaa palata.
Riippumatta siitä, mistä asiakkaasi, potilaasi, tutkittavasi sinut hyvä kätilö löytää, toivon että he löytävät sensitiivisen kätilön, joka on aina riittävästi parhaimmillaan.

Katriina

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto